วัดปรอท‘วีซ่าฟรี’ ต่างชาติเที่ยวไทย พุ่ง 50% ปัจจัยหนุนท่องเที่ยวปี 67

31 มี.ค. 2567 | 13:22 น.

วัดปรอทมาตรการ ‘วีซ่าฟรี’ จีน อินเดีย การขยายเวลาพำนักในไทยของตลาดรัสเซีย การยกเลิกใบ ต.ม.6 ด่านทางบกของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ดันต่างชาติเที่ยวไทย พุ่ง 50% ปัจจัยหนุนท่องเที่ยวปี 67

ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยในปี 2567 นี้เห็นการเติบโตอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากการฟื้นตัวของตลาดแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนหลักที่ได้รับอานิสงส์จากนโยบาย Ease of Traveling ของรัฐบาล โดยเฉพาะวีซ่าฟรี รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินผลอานิสงส์ของการท่องเที่ยวไทย จากนโยบาย Ease of Traveling ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าไทย พบว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 นี้ (เดือนม.ค.-ก.พ. 2567) ในภาพรวมมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไทยแล้วกว่า 6.38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเวลาเดียว กันของปีที่ผ่านมา

วัดปรอท‘วีซ่าฟรี’ ต่างชาติเที่ยวไทย พุ่ง 50% ปัจจัยหนุนท่องเที่ยวปี 67

  

โดยจากมาตรการการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าไทย หรือวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจีน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวไทย เพิ่มจาก 48% ในเดือนม.ค.เพิ่มเป็น 63% ในเดือนก.พ. 67

ขณะที่มาตรการวีซ่าฟรี สำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอินเดีย เดินทางเที่ยวไทย เพิ่มจาก 100% ในเดือนม.ค.เพิ่มเป็น 121% ในเดือนก.พ. 67  

ส่วนมาตรการขยายเวลาพำนักในไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซีย หลังขยายวีซ่าเป็น 90 วัน พบว่า นักท่องเที่ยวรัสเซีย เดินทางเที่ยวไทย เพิ่มจาก 96% ในเดือนม.ค.เพิ่มเป็น 107% ในเดือนก.พ. 67 และการยกเลิกใบ ต.ม.6 ด่านทางบกของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียเติบโต เพิ่มจาก 116% ในเดือนม.ค.เพิ่มเป็น 152% ในเดือนก.พ. 67  

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากมาตรการวีซ่าฟรีจีนข้อดีคือ นักท่องเที่ยวสามารถผ่านตม.ได้โดยไม่ต้องรอ ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเดินทางในช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วง off peak บัตรโดยสารมีราคาลดลงอาจ จะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม FITและ Incentive ส่วน Group Tour ยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

 

อีกทั้งจากข้อมูลของเว็บไซต์ท่องเที่ยว Trip.com คาดว่าในปี 2567 นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่า และสูงขึ้น 160% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยหากดูจากสถิติ ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.พ. 2567 นักท่องเที่ยวจีน เดินทางมาไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ จากมาตราการยกเว้นการตรวจลงตราไทย-จีน ที่มีผลไปเมื่อวันที่  1 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ภาพรวมของการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกปีนี้มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งมีแรงสนับสนุนจากปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเฉพาะการยกเว้นการตรวจลงตรา เพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าฟรี) สำหรับนักท่องเที่ยวจีน คาซัคสถาน อินเดีย ไต้หวัน การขยายเวลาพำนักในไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซีย จัดว่าเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นนโยบายที่ดีที่สุด เพราะส่งผลดีต่อการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในตลาดต่างๆเหล่านี้ที่ตัดสินใจเดินทางมา เที่ยวเมืองไทยได้สะดวกขึ้น

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

อย่างไรก็ตามแม้ในปีนี้ไทยจะตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยอยู่ที่ 35 ล้านคน แม้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาจจะยังไม่เท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิดก็ตาม แต่ก็มีทิศทางบวกต่อเนื่อง เนื่องจากกรุ๊ปทัวร์ยังเข้ามาไม่มาก แต่มีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) หรือกลุ่มเล็กๆ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายในไทยสูงขึ้น     

ส่วนนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง กระจายให้คนกลับมาเที่ยวซํ้า และไปในหลายๆ ที่ ก็อยากให้ดำเนินการผลักดันต่อ เพราะเป็นเรื่องที่ ถูกต้อง เพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะเมืองหลัก 

รวมไปถึงอยากให้มีการดึงการจัดงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนล อีเวนต์ เข้ามาจัดในไทย ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะดึงมาได้ แต่อยากให้ดูเรื่องระบบบริหารจัดการภายในด้วย เพราะวันนี้เราเห็นชัดเจนถึงปัญหา อาทิ การจัดคอนเสิร์ตที่สนามกีฬาราชมังคลา เมื่อมีการเลิกงานคนออกมาพร้อมกัน ระบบขนส่งมวลชนไม่สะดวก ทำให้ต้องเสียค่ารถรับจ้างในราคาสูงมาก คนมาก็จะรู้สึกไม่ประทับใจ   

นอกจากนี้ยังอยากเสนอให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมการเรียกเก็บค่าคอมมิชั่นของออนไลน์ ทราเวล เอเย่นต์ (OTA) ซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมาก ทำให้ผู้ประกอบการจำยอมต้องจ่าย เพื่อให้ได้รับบุ๊กกิ้ง โดยโรงแรมเล็ก จะได้รับผลกระทบมาก จากต้นทุนที่สูงขึ้นมาก จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมว่าไม่ควรจะคิดค่าคอมเมชั่นเกินเพดานที่กำหนด เหมือนรัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วไปอยู่ได้ นายธีระยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า จากนโยบายวีซ่าฟรีในหลายตลาดของรัฐบาล ส่งผลให้โรงแรมในเครือ AWC ตั้งแต่ต้นปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

โดยปัจจุบันมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 80% และยิ่งถ้าเป็นโรงแรมที่รองรับกลุ่มตลาดไมซ์ จะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 90% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 60% กว่าๆ และจากการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ 21 วันที่จะเกิดขึ้น ก็จะเป็นไฮไลท์ที่ไทยจะมีเทศกาลที่ไม่มีที่ไหนในโลก ก็มั่นใจว่าจะช่วยดันบุ๊กกิ้งห้องพักเพิ่มขึ้น และเอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ก็เตรียมจะจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้เช่นกัน คาดว่าจะดึงคนมาร่วมงานราว 8 หมื่นคนต่อวัน

วัลลภา ไตรโสรัส

ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ไปจนถึงสิ้นปียังเติบโตดีต่อเนื่อง ซึ่ง AWC ยังคงเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวผ่านโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่ AWC จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ส่งมอบประสบการณ์ความสุขต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งล่าสุดก็เตรียมจะเปิดตัวโครงการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในโครงการเอเชีย ทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ และในโครงการมิกซ์ยูสต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของ AWC 

รวมทั้งล่าสุด AWC ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘Pikul’ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชําระเงินระดับโลก ในการนําเสนอ 6 ฟีเจอร์การชําระเงินที่เชื่อมโยงประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงโปรแกรมสะสมคะแนน Pikul Point และ Pikul My Wallet ที่จะรวมสินค้าและบริการด้านไลฟ์สไตล์ของไทย ทั้งในกลุ่มบริการต่างๆ ของ AWC รวมถึงพันธมิตร เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์แห่งความสุขให้กับคนไทยและนักเดินทางจากทั่วโลก ที่ จะมีส่วนในการช่วยผลักดันการท่องเที่ยวของไทยด้วยเช่นกัน