ไปฝรั่งเศสไม่ต้องขอวีซ่าเชงเกน” หลัง “เศรษฐา” ขอ “มาครง” ดันฟรีวีซ่า

12 มี.ค. 2567 | 04:28 น.

ไปฝรั่งเศสไม่ต้องขอ”วีซ่าเชงเกน” หลัง “เศรษฐา” ถก “มาครง” ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดันฟรีวีซ่า พร้อมเผยเหตุผลปี 2568 เป็นปีแห่งการเปิดศักราชท่องเที่ยว

หลังจากเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ประเทศไทย และ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เปิดฟรีวีซ่า ไปก่อนหน้านั้นแล้วล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้พบ นายเอมานูว์แอล มาครง (H.E. Mr. Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567  เรื่องการขอยกเว้นการตรวจลงตราเชงเกนให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยเพื่อเพิ่มการติดต่อระหว่างบุคคลและผู้ประกอบการไทยและฝรั่งเศส เนื่องจากปีหน้า 2568 จะเป็นปีสำคัญที่รัฐบาลเปิดศักราชการท่องเที่ยว

 ประเทศเขต วีซ่าเชงเก้น 

สำหรับประเทศในเขตเชงเก้นทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลในปี 2567 ล่าสุด ประกอบไปด้วยประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. ออสเตรีย
  2. เบลเยี่ยม
  3. สาธารณรัฐเช็ก
  4. เดนมาร์ก
  5. เอสโตเนีย

ฟรีวีซ่า

 

6.ฟินแลนด์

7.ฝรั่งเศส

8.เยอรมนี

9.กรีซ

10.ฮังการี

11.อิตาลี

12.ลัตเวีย

13.ลิธัวเนีย

14.ลักเซมเบอร์ก

15.มอลตา

16.เนเธอร์แลนด์

17.โปแลนด์

18.โปรตุเกส

19.สโลวะเกีย

20.สโลวีเนีย

21.สวีเดน

22.สเปน

23.ไอซ์แลนด์

24.ลิกเตนสไตน์

25.นอร์เวย์

26.สวิตเซอร์แลนด์

27.โครเอเชีย

นอกจากนี้ยังมีรัฐย่อยของยุโรปอีก 3 แห่ง คือ โมนาโก ซานมารีโน และนครวาติกัน ซึ่งยังคงรักษาพรมแดนที่เปิดกว้างสำหรับการสัญจรของผู้โดยสารกับเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นสมาชิกเชงเก้น โดยพฤตินัยของพื้นที่เขตเชงเก้นด้วย.