svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ท้องถิ่น19องค์กรทั่วภูเก็ตโชว์พลัง"พร้อม"เจ้าภาพ Specialised Expo 2028 

05 มกราคม 2566

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่งของภูเก็ต  รวมตัวแสดงพลังยืนยันความพร้อม การเสนอตัวภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028  ด้านทีเส็บรายงานการเสนอตัวมีความคืบหน้า กลางวงคณะกรรมการขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสุขภาพของโลก

จากกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยแสดงความข้องใจ จังหวัดภูเก็ตไม่มีความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 และให้ถอนตัวนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 4 ม.ค.2566 ที่บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้ง 19 แห่งของจังหวัดภูเก็ต ได้รวมตัวชุมนุม เพื่อแสดงพลังและยืนยันถึงความพร้อม ในการที่ จ.ภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028 

 

พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือรายงานความพร้อม การเป็นเจ้าภาพจัดงาน งาน Specialised Expo  2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเป็นจุดหมายสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก นับเป็นความภูมิใจของคนในจังหวัดภูเก็ตและคนไทยทุกคน  ผ่านทางนายอำนวย พิณสุวรรณ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปยังนายกรัฐมนตรี 

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรก ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดของภูเก็ต มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลและคนทั้งประเทศ ให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่ จ.ภูเก็ต 

 

"ปัจจุบันเราได้มีการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของพื้นที่และอื่น ๆ  ซึ่งทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เห็นได้จากการลงพื้นที่มาประเมินความพร้อม ของทางคณะกรรมการ BIE เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพูดให้เกิดความเสียหายด้านจิตใจของคนภูเก็ต หากไม่เป็นประเด็นในต่างประเทศก็คงไม่มีปัญหา แต่เมื่อคนในไม่เห็นด้วยอย่างนี้ ก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะโหวตให้เรา เรามารวมตัวกันวันนี้เพื่อให้เห็นว่าภูเก็ตเราพร้อม รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มต่างเห็นด้วย และรู้สึกเสียใจกับคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ดังกล่าว"

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวว่า  การรวมกันของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของทั้ง 19  ท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ในการสนับสนุนจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 เพราะที่ผ่านมา ทั้งภาคประชาชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐได้มีการทำงานในการเตรียมพร้อมต่าง ๆ มาเป็นเวลานานมาก และยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่า เราพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Specialised Expo 2028 ที่ภูเก็ต การมารวมกันเพื่อส่งเสียงไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ได้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพราะเรามีความพร้อมในทุกด้าน

 

วันเดียวกันที่ห้องประชุม 1 กองยุทธศาสตร์แผนงาน ชั้น 4 อาคาร 6 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก  โดยมี นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) หรือ ทีเส็บ เป็นต้น 

 

โดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่ เรื่องชี้แจงความเป็นมาและความก้าวหน้า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก รวมถึงหารือเรื่องการขอรับจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028-Phuket, Thailand ณ จังหวัดภูเก็ต  

 

ทั้งนี้ ทาง สสปน.ได้นำเสนอ เรื่องความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028, Phuket Thailand แก่ที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดงาน Symposia แก่ชาติสมาชิกของ BIE ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเล่าในรายละเอียดเชิงลึก ของความพร้อมของภูเก็ต ประเทศไทย ให้แก่ชาติสมาชิก BIE ได้ทราบ โดยการประกาศผลการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ จะประกาศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของ BIE ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566