วุ่น!การบินไทยมีปัญหาบริการภาคพื้น ทำผู้โดยสารรอบนเครื่องบิน 2 ชม.

03 ม.ค. 2566 | 13:32 น.

สนามบินสุวรรณภูมิแจงการบินไทยมีปัญหาบริการภาคพื้น ทำผู้โดยสารไทยสมายล์ กว่า 2 เที่ยวบินต้องรอบนเครื่องบิน 2 ชั่วโมง กว่าจะเข้าอาคารผู้โดยสารได้

วันนี้(วันที่ 3 มกราคม 2566)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงเหตุผู้โดยสารต้องรออยู่บนเครื่องบินของสายการบินไทยสมายล์นาน 2 ชม. เกิดจากการบินไทยขาดทั้งคนขับและรถ Shuttle Bus ต้องหารถตู้เสริมเป็นเหตุให้รับผู้โดยสารลงจากเครื่องล่าช้า สั่งให้เร่งแก้ไขแล้ว

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีรถ Shuttle Bus ไปรับผู้โดยสารลงจากเครื่องล่าช้า เหตุจากผู้ประกอบการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดความพร้อมด้านแรงงานและการจัดหารถ Shuttle Bus ให้เพียงพอต่อการให้บริการ 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารของสายการบิน ไทยสมายล์ เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ผู้โดยสารใช้เวลาอยู่บนเครื่องบินเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อรอรถ Shuttle Bus มารับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร 

สนามบินสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบพบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ทั้ง 2 เที่ยวบิน คือ เที่ยวบิน WE137 เดินทางมาจากเชียงราย ถึง ทสภ. เวลา 22.25 น. และเที่ยวบิน WE047 เดินทางมาจากขอนแก่น ถึง ทสภ. เวลา 22.40 น. เข้าจอดที่หลุมจอดระยะไกลทั้ง 2 เที่ยวบิน 

 

โดยสายการบินจัดรถ Shuttle Bus รับผู้โดยสารจากเครื่องบินมายังอาคารผู้โดยสารล่าช้า สาเหตุเกิดจากผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินไทยสมายล์ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดแคลนแรงงานขับรถ Shuttle Bus รับ-ส่งผู้โดยสารเป็นจำนวนมากและจำนวนรถ Shuttle Bus มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 


อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดหารถตู้มาเสริมการให้บริการ จึงทำให้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการรับผู้โดยสารจากเครื่องบินไปส่งยังอาคารผู้โดยสาร 

 

ทั้งนี้สนามบินสุวรรณภูมิได้กำชับให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้จัดหาบุคลากรและยานพาหนะให้เพียงพอแก่การให้บริการผู้โดยสาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต