ทอท.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ แทน "นิตินัย" 21 พ.ย.-13 ธ.ค.65

16 พ.ย. 2565 | 04:32 น.

ทอท.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2565 หลัง “นิตินัย ศิริสมรรถการ” จะหมดวาระในเดือนเมษายน 2566

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. หรือ AOT ออกประกาศ เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 13 ธันวาคม 2565 ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) แทน "นิตินัย ศิริสมรรถการ" ที่จะหมดวาระในเดือนเมษายน 2566

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ หรือ สแกน QR Code

AOT เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครชิงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT  นอกจากคุณสมบัติทั่วไป อาทิ ต้องมีสรรชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ อาทิ กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี

 

กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราขการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่เทียบเท่ากรมขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
 

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนพร้อมหนังสือมอบอำนาจได้

 

ทั้งนี้คาดว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่จะเริ่มงานได้ในเดือน พฤษภาคม 2566 ต่อเนื่อง หลังจากนายนิตินัย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งวาระที่ 2 ในวันที่ 19 เมษายน 2566 หลังจากนายนิตินัย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทอท.มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558  และครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 20 เมษายน 2562 ซึ่งบอร์ดทอท.ได้ต่ออายุการจ้างงานนายนิตินัยอีก 1 วาระ กำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน 2562- วันที่ 19 เมษายน 2566

 

 

ส่งผลให้นายนิตินัย ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นวาระที่ 3 ได้ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของพ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ