เทียบฟอร์ม‘วีซ่า’ใหม่ LTR ไทย-โลก ดึงคนคุณภาพเข้าประเทศ

13 ต.ค. 2565 | 13:26 น.

ไม่ใช่แค่ “ประเทศไทย” เท่านั้น ที่ล่าสุดเพิ่งออกวีซ่าใหม่ ซึ่ง เป็น “วีซ่าแบบ Long-Term Resident Visa (LTR)” อายุวีซ่า 10 ปี เพื่อหวังดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มเข้าไทย แต่ในหลายประเทศก็ใช้กลยุทธการออกวีซ่า เพื่อดึงกลุ่มคนคุณภาพเข้าประเทศเช่นกัน

การใช้กลยุทธการออกวีซ่าเพื่อดึงกลุ่มคนคุณภาพเข้าประเทศจัดว่าเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญในการดึงดูดแรงงานต่างชาติมีฝีมือ และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของแต่ละประเทศ 

รวมถึงเซ็กเม้นท์ใหม่ที่มีกำลังซื้อ และไม่มีข้อจำกัดในการเดินทาง ท่องเที่ยว ให้เดินทางเข้ามาพำนักระยะยาว เช่น กลุ่มดิจิทัล โนแมด ที่ทำงานที่ไหนก็ได้ นอกเหนือจากการจูงใจและอำนวยความสะดวกให้เกิดการเข้ามาลงทุน หรือท่องเที่ยว

 

ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ล่าสุดเพิ่งออกวีซ่าใหม่ ซึ่ง เป็นวีซ่าแบบ Long-Term Resident Visa (LTR)” อายุวีซ่า 10 ปี เพื่อหวังดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มเข้าไทย ได้แก่ ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง, ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ, ผู้ที่ต้องการทำงานในไทย, ผู้มีทักษะเชี่ยว ชาญพิเศษ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งเป้ารวมกว่า 1 ล้านคนเข้าไทย 

 

โดยแลกกับเงื่อนไขต่างๆได้แก่ 

 

  • กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง ต้องมีทรัพย์สินรวมไม่ตํ่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ลงทุนในไทยไม่น้อยกว่า 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ 

 

  • กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี 
  • กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานในไทย ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 8 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อปี ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกม.และบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 3 ปีที่ผ่านมา 

 

  • กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ มีรายได้ไม่น้อยกว่า 8 หมื่นดอลล่าร์สหรัฐต่อปี มีทักษะเชี่ยว ชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประสบ การณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

โดยวีซ่าประเภทใหม่นี้ หรือ ‘LTR Visa’ ที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 ถือเป็นมาตรการสำคัญในช่วยเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จะทำให้มีนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงเข้ามาและมีการพำนักอยู่ในไทยนาน ขึ้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนในไทย ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมไทยและการซื้อขาอสังหาริมทรัพย์ในไทย ที่จะกลับมาฟื้นตัวขึ้น

 

 

นอกจากไทยในปีนี้และปีหน้าก็มีอีกหลายประเทศที่ต่างก็ออกวีซ่าเพื่อชิงกลุ่มคนคุณภาพเข้าประเทศ อาทิ 

 

เทียบฟอร์ม‘วีซ่า’ใหม่ LTR ไทย-โลก ดึงคนคุณภาพเข้าประเทศ

 

"ญี่ปุ่นออก High End Talent Visa เริ่มปีงบประมาณ 65 ที่จะดึงแรงงานมีฝีมือเฉพาะทาง อาทิ เกษตร ก่อสร้าง ซึ่งความต้องการ แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นมีค่อนข้างสูง

 

เนื่องจากเป็นสังคมสูงวัย โดยแรงงานที่จะได้รับวีซ่านี้จะต้องผ่านการทดสอบภาษา ทดสอบทักษะและเซ็นสัญญา หรือผ่านการฝึกอบรม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ติดตามเดินทางด้วยได้

 

ขณะที่ “สิงคโปร์” มีโครงการ Overseas Networks & Expertise Pass (ONE Pass) อายุวีซ่า 5 ปี (ต่ออายุได้) เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 66 มุ่งดึงแรงงานทักษะสูง และผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขต้องมีรายได้เกิน 7 แสนบาทต่อเดือนหรือประสบความสำเร็จ ในสายงานกีฬา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาการ และเปิดให้ผู้ติดตามเดินทางด้วยได้

 

ส่วน “อังกฤษมี High Potential Individual Visa ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 65 อายุวีซ่า 2 ปี (เปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานระยะยาวหากผ่านเงื่อนไข) เพื่อดึงคนรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งมีเงื่อนไขจบการศึกษาใน 5 ปีที่ผ่านมา นอกอังกฤษที่กำหนด ภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป ผ่านขั้นตอนประวัติอาชญากรรม

 

ด้าน “สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” จะเป็น UAE Green Visa เริ่มใช้ไปเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 65 เพื่อมุ่งดึงกลุ่มแรงงานทักษะสูง, ดิจิทัลโนแมด, นักลงทุน อายุวีซ่า 5 ปี (ต่ออายุได้) มีเงื่อนไขรายได้เกิน 1.5 แสนบาทต่อเดือน มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีใบประกอบอาชีพอิสระ หรือมีรายได้เกิน 3.5 ล้านบาท ใน 2 ปีที่ผ่านมา และสามารถมีผู้ติด ตามเดินทางด้วยได้

 

วีซ่าประเภทใหม่เหล่านี้จึงเห็นเทรนด์ชัดเจนที่ประเทศต่างๆ เปิดศึกชิงกลุ่มคนคุณภาพเข้าประเทศมากขึ้นนั่นเอง