ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

10 ตุลาคม 2565

ทีเส็บภาคเหนือนำทีมผู้จัดกิจกรรมไมซ์นอกภูมิภาค ร่วมสำรวจศักยภาพเมืองน่าน ขยายโอกาสของพื้นที่ในการรองรับไมซ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ โชว์อัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมของเมือง ท่ามกลางบรรยากาศเขียวสดชื่นของกรีนซีซั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2565 สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ นำโดย ดร. จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรม Familiarization Trip ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ:ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนภาคเหนือ เป็นครั้งที่สอง ต่อเนื่องจากเส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน 

 

โดยเลือกจังหวัดน่านเป็นจุดหมายปลายทางของกิจกรรม FAM Trip ในครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด“The Authentic Arts & Crafts – หัวใจแห่งศิลป์ วิถีถิ่นน่าน” ด้วยเล็งเห็นว่าจังหวัดน่านมีความพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แสนสุข ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งสามารถนำมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักเดินทางไมซ์ได้เป็นอย่างดี

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

ดร. จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้คณะผู้จัดกิจกรรมไมซ์ ได้ทำความรู้จักและเข้าใจถึงรากเหง้าความเป็นมา รวมทั้งประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนถึงตัวตนของ“วรนคร” หรือ เมืองน่าน ที่งดงามและแตกต่าง โดยได้เรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ร่วมกับชุมชน ที่ยังคงใช้ชีวิตปัจจุบันในวิถีดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อ ผ่านกิจกรรมการทำดอกไม้พันดวง ที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาของชุมชน

 

การเรียนรู้การเขียนตั๋วเมือง หรือภาษาล้านนา ที่มีการสืบสานต่อยอดโดยปราชญ์ชั้นครู การเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตของบ้านเรือนคหบดีสมัยก่อน รวมทั้งเรียนรู้ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ของเจ้าผู้ครองนครน่านในอดีตกาล ที่ยังคงมีลูกหลานรักษาและสืบทอดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอัตลักษณ์ ที่สร้างเสน่ห์ให้เมืองน่านดึงดูดผู้มาเยือนได้อย่างไม่รู้เบื่อ นอกเหนือไปจากความสวยงามทางธรรมชาติ และจิตรกรรมอันเลื่องชื่อของวัดภูมินทร์

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

ตลอดระยะเวลาสี่วันของกิจกรรม FAM Trip ทางคณะผู้จัดกิจกรรมไมซ์นอกภูมิภาค ต่างได้รับความประทับใจ และมีความเห็นตรงกันว่า จังหวัดน่านมีอัตลักษณ์ที่สามารถดึงดูดใจ ให้นักเดินทางไมซ์เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

โดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่น ที่ได้สัมผัสบรรยากาศสดชื่นเขียวขจีของท้องทุ่ง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบและเป็นศักยภาพด้านการตลาดและการขาย โดยเฉพาะตลาดการประชุมขนาดกลางและย่อม รวมทั้งตลาดการเดินทางเป็นรางวัล 

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ทางทีเส็บภาคเหนือยังได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มาร่วมต้อนรับและพบปะกับคณะผู้จัดกิจกรรมไมซ์ เพื่อสร้างโอกาสการทำงานร่วมกันในอนาคต ซึ่งทีเส็บภาคเหนือจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่

 

เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการต่าง ๆ รองรับกิจกรรมไมซ์ ให้ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ในขณะที่ยังคงส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันงดงามให้ยั่งยืนต่อไป

ทีเส็บภาคเหนือนำร่องขายเส้นทางไมซ์ช่วงกรีนซีซั่นจังหวัดน่าน