svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

21 กันยายน 2565

ทีเส็บผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันยกระดับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต สู่การเป็น Flagship Event ระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลนานาชาติ(Festival Economy)  ตั้งเป้าดึงนักเดินทางรุ่นใหม่เข้าพื้นที่ 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 2  ภัตตาคารอาหารไทย บลู เอเลเฟ่นท์ จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน การแถลงข่าว การยกระดับการจัดงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Events)  งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 2565

 

กิจกรรมนี้มีนายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายพัฒนชัย  สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ นายธเนศ  ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสาว เชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต ร่วมงาน

javascript:void(

 

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญในระดับโลก และอุตสาหกรรมไมซ์เป็นหนึ่งในยุทธศสาตร์เสาหลักของจังหวัดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการจัดประชุมและการท่องเที่ยว ในแต่ละปีเรามีโอกาสต้อนรับนักเดินทางจำนวนมาก 

 

นอกจากความสวยงามของสถานที่และความพร้อมด้านการคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีงานประเพณีสำคัญอย่าง“ประเพณีถือศีลกินผัก” หรือ เจี๊ยะฉ่าย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีนของทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค. 2565 เป็นงานที่มีความหลากหลายในทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีเก่าแก่ และกิจกรรมจากชุมชนอ๊ามโบราณ ซึ่งมีความน่าสนใจรอการค้นพบและทำความรู้จักจากคนทั่วโลก  

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

ที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้เป็น Creative Cities of Gastronomy หรือ เป็นเมืองที่มีความสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร และยังเป็นเมืองแรกในอาเซียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วย

 

ดังนั้นนักเดินทางที่เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก จะได้พบกับอาหารที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนอาหารพื้นเมืองที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับงานประเพณีนี้ อาทิ โอต้าว โลบะ หมี่ฮกเกี๊ยน เป็นต้น ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ในการส่งเสริมและยกระดับงานให้เป็นระดับสากล พร้อมต้อนรับนักเดินทางที่จะเข้ามาในจังหวัดต่อไป

 

ด้านนายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (ทีเส็บ) กล่าวว่า  ทีเส็บ มีเป้าหมายในการชูศักยภาพเมืองไมซ์ ด้วยการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ให้เกิดเป็น Flagship Event และก้าวสู่การเป็นงานระดับนานาชาติ สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการจัดงานเทศกาลนานาชาติ หรือ Festival Economy ด้วยงานเทศกาลที่ทีเส็บให้การสนับสนุน นับเป็นการสร้างเศรษฐกิจ กระจายรายได้ กระจายความเจริญ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพของเมือง โดยต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเมือง ในการนำวัฒนธรรมหรือหาอัตลักษณ์ของเมืองมาถ่ายทอดให้โลกรู้จักมากขึ้น เพื่อให้งานเติบโตจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างยั่งยืน 

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

เพื่อสนับสนุนการยกระดับงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 ทีเส็บจึงได้ทำการศึกษาภาพลักษณ์ การรับรู้ของจังหวัดภูเก็ต และประเพณีถือศีลกินผัก พบว่า ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางที่รู้จักมาอย่างยาวนาน ในฐานะเดสติเนชั่นของการจัดงานเทศกาลดังกล่าว 

 

แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางการตลาด และความต้องการของนักเดินทางในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ (New World Travelers) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของการเดินทาง จึงทำให้ทีเส็บมองหาแนวทางสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาเนื้อหา โดยยึดหลัก branded customer experience เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้มาสัมผัสประเพณีการจัดงานดั้งเดิม ที่ร่วมสมัย แตกต่างจากเดิม และทำให้ตัดสินใจมาร่วมงานง่ายขึ้น 

 

โดยเน้นกลุ่มเดินทางเพื่อหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือศรัทธา (Faith Wanderers) การเดินทางเพื่อเดินเมือง (City Hoppers) การเดินทางเพื่ออาหาร (Food Lovers) และการเดินทางเพื่อสุขภาพ (Healthy Addicts) นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนภาคเอกชนของภูเก็ตในการจัดกิจกรรม “Gastronomy Chef's Table” เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และความโดดเด่นของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ในมุมมองใหม่ที่น่าสนใจผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ

 

นายประสิทธิ์  สินเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ การประดับตกแต่งเมือง ร่วมจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. – 4 ต.ค. ณ ลานนวมินทร์ 72 ถนนภูเก็ต การรักษาความสะอาดในพื้นที่และเส้นทางขบวนแห่พระ, ควบคุมการใช้ประทัดในพื้นที่, จัดระเบียบป้ายและธงในพื้นที่, จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว, ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในการปรุงอาหารของร้านค้าและศาลเจ้า ซึ่งการจัดงานจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการรองรับโรคระบาดในรูปแบบ (D-M-H-T-T-A)

มาแล้ว"เทศกาลเจ" ทีเส็บปั้นประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตขึ้นชั้นระดับโลก

ส่วน นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีนี้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บ จัดกิจกรรม “Gastronomy Chef's Table” เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารในอุตสาหกรรมไมซ์ 

 

รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งด้านประเพณีและอาหารที่ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยเชฟชื่อดังของเมืองภูเก็ต ในวันที่ 25 กันยายน ที่เทศบาลเมืองกะทู้ และวันที่ 27 กันยายน ที่บริเวณชั้น 2 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) โดยในปีแรกนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ และปีต่อ ๆ ไปจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพในงาน “ประเพณีถือศีลกินผัก ปักธงเพื่อสุขภาพW ให้ภูเก็ตเข้าสู่ Phuket Hub อย่างแท้จริง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลกะทู้ เวลา 15:00-22:00 และบริเวณอ๊ามจุ๊ยตุ่ย เวลา 10:00-24:00 น

 

ปิดท้ายด้วย นางสาวเชิญพร  กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าถือเป็นการยกระดับงานประเพณีถือศีลกินผักสู่งานนานาชาติ ระดับโลก จังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างสรรค์เมนูเจให้อร่อยและยกระดับสร้างมูลค่าเพิ่ม ปักธงสุขภาพ เป็นอาหารสุขภาพและเหมาะที่จะเจาะตลาดคนที่รักสุขภาพ ตลาดคนที่ชื่นชอบการทานผักเพื่อสุขภาพ

 

ทั้งนี้ ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมงาน “งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 2565” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต ร่วมชำระล้างร่างกายและจิตใจ ไปกับประเพณีอันเก่าแก่ ความเชื่อ ความศรัทธา มนต์เสน่ห์ของอาหารสร้างสรรค์จากชุมชนอ๊ามโบราณ ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19