"ล้านนา คาราวาน" บุกถึงปิ่นเกล้าชวน"แอ่วเหนือ"ท่องเที่ยว5จังหวัด

17 กันยายน 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดกิจกรรม Lanna Caravan ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ พบกันได้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ และเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกาศความพร้อมจัดกิจกรรม Lanna Caravan (ล้านนาคาราวาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลง พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬา ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน 

 

กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงแรม สมายล์ล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

"ล้านนา คาราวาน" บุกถึงปิ่นเกล้าชวน"แอ่วเหนือ"ท่องเที่ยว5จังหวัด

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งสิ้น 6,689,602 คน

 

โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 6,466,733 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 222,869 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,234,146 คน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 172.44 % สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 35,087.70 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว ชาวไทย จำนวน 33,514.84 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน1,572.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 21,667.04 ล้านบาท หรือเติบโต 161.44%

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมืองหลักของภาคเหนือ มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์ ทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์และมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยว

 

ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพมีความสำคัญมากขึ้น และกลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มสนใจกีฬา กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผจญภัย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้คนได้หันมาสนใจการรักษาสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น 

 

จึงจัดการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว Lanna Caravan ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระตุ้นการสร้างรายได้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 

นางกัญญ์ชลา  สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม Lanna Caravan มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565 และครั้งที่ 2 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2565 

 

ภายในงานจะมีทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การเดินแบบ และการออกบูธจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 40 บูธ 

 

นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าสนใจอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปั่น 2 ล้อแอ่วผ่อเมือง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน2565  โดยจะมีการปล่อยขบวนรถจักรยาน ตั้งแต่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านเส้นทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประตูท่าแพและสิ้นสุดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

และกิจกรรมจัดงาน “กินเหนือ” เทศกาลอาหารและดนตรีเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงสุขภาพและเศรษฐกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2565 ณ ลานน้ำพุ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งภายในงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสาธิตการทำอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี  

 

นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  กล่าวว่า กิจกรรม“Lanna Caravan” ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตระหนักถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรม สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และเป็นการขยายตลาดการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

 

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ลำพูนมีผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธหลากหลายประเภท มีทั้ง ผ้าฝ้าย ผ้าไหม และผ้าไทยที่มีความสวยงาม ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด อีกทั้งยังมี สินค้าแฮนด์เมด ยาสมุนไพรต่าง ๆ  และพบกับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ที่มีสินค้าราคาโปรโมชั่น ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาแล้วถือว่าห้ามพลาด

 

ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า แม่ฮ่องสอน มีสินค้าที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดมาซื้อ เยี่ยมชม บูธของผู้ประกอบการเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เครื่องประดับที่ทำจากเครื่องเงินที่สวยงาม และมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  ที่พร้อมจะนำเสนอขายในราคาพิเศษที่งานนี้เท่านั้น