รร.อินเตอร์ฯแข่งดุ AOI ปรับโครงสร้างใหญ่ พร้อมลงทุนเพิ่ม

03 ก.ค. 2567 | 22:51 น.

‘สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์’ ปรับโครงใหญ่ในรอบ 20 ปี พร้อมจับอินไซด์ เดินหน้าเปิดโรงเรียนแห่งใหม่ย่านลาดกระบัง ในปี 68

นางอภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์(Arthit Ourairat Institute) หรือ AOI เชนโรงเรียนสัญชาติไทยแห่งแรก กล่าวว่า ตลาดโรงเรียนนานาชาติสองภาษามีการแข่งขันสูง เนื่องด้วยครอบครัวไทยเพียง 1% เท่านั้น ที่ส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอาทิตย์เล็งเห็นช่องว่างทางการศึกษาตรงนี้ จึงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ปกครองที่ปรารถนาให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติ แต่ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ถึงแม้ว่าปัจจุบันผู้ปกครองหลายท่านเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลต่อกำลังซื้อการส่งลูกหลานเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าเล่าเรียนสูงอาจเป็นภาระหนักเกินไป แต่อย่างไรก็ตามผู้ปกครองหลายท่านยังมีความต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โรงเรียนนานาชาติสองภาษาจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการ

นางอภิรมณ อุไรรัตน์

จุดเด่นของสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ อยู่ที่การเรียนการสอนในแต่ละสถาบันจะปรับให้เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ และการที่ทุกสถาบันมารวมกันภายใต้การบริหารของ  AOI จะสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร คณาจารย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงร่วมกัน

เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน เช่น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Science Center) ศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาเฉพาะทาง สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การศึกษา และเป็นการสร้างเครือข่าย เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นด้านโปรแกรมแนะแนวการศึกษาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมหลากหลาย โดยออกแบบตามความต้องการและจุดแข็งเป็นรายบุคคล เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทย และทั่วโลก โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการแนะแนวจากภายนอก 

ที่สำคัญในปีนี้กลุ่ม AOI ประกาศจะปรับโครงสร้างธุรกิจการศึกษาครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี เป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นางอภิรมณ กล่าวว่า การรวมโรงเรียนต่างๆ ภายใต้องค์กรเดียวกันนี้ เป็นการอาศัยประสบการณ์กว่า 20 ปี จากการบริหารโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่ภูเก็ต AOI มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการศึกษาไทย และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแบบองค์รวม

รร.อินเตอร์ฯแข่งดุ AOI ปรับโครงสร้างใหญ่ พร้อมลงทุนเพิ่ม

ตามข้อมูลของธนาคารโลก ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยมีค่อนข้างสูง โดยนักเรียนที่มีฐานะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่นักเรียนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำนี้มีมากขึ้นจากการเก็บค่าเล่าเรียนสูงของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งผู้ปกครองไทยส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึง

ปัจจุบันสถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ มีนักเรียนทั้งหมด 3,000 พันคน มีโรงเรียนทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (BISP) โดยส่วนใหญ่นักเรียน 80% ในภูเก็ตจะเป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศ เช่น รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์, โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS รังสิต), โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ (SIBS เชียงใหม่)

และล่าสุดโรงเรียนสาธิตเอสบีเอส กรุงเทพ (SBS กรุงเทพ) ที่ลาดกระบังบนพื้นที่ 10 ไร่ รองรับนักเรียน 800 คน ซึ่งจะเปิดในปีการศึกษา 2568 ส่วนแผนธุรกิจในระยะยาวจะเปิดโรงเรียนใหม่ในภาคอีสาน

ปัจจัยที่เลือกเปิดโรงเรียนที่ลาดกระบัง มาจากกระแสการขยายตัวของเมือง กรุงเทพฯ มีประชากรย้ายถิ่นฐานไปปรับโครงสร้างมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการสถานศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนในย่านดังกล่าว ประกอบกับพื้นที่ลาดกระบังยังขาดแคลนโรงเรียนนานาชาติสองภาษา ที่สำคัญลาดกระบังมีชุมชนชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โรงเรียนนานาชาติสองภาษาแห่งนี้จึงมุ่งตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของกลุ่มคนเหล่านี้