YDM แนะเอเจนซี ดึง AI ยกระดับงาน Advertising & Marketing

04 เม.ย. 2567 | 21:36 น.

YDM ยกระดับเอเจนซี แนะขับเคลื่อนด้วย AI พัฒนางาน Advertising & Marketing ช่วยให้นักการตลาดทำงานง่ายขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

นายธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมเอเจนซีมีมูลค่าการตลาดของ 1.6 แสนล้านบาทในปี 2566 ส่วนโฆษณาออนไลน์ มีมูลค่าการตลาด 18,900 ล้านบาท ปัจจุบัน YDM มองว่า AI จะเข้ามาช่วยวงการเอเจนซี่ได้เป็นอย่างมาก แต่อาจจะมีอุปสรรคตรงที่ว่าผู้ประกอบการยังเผชิญความท้าทายในการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของ AI ให้กับลูกค้า

YDM มีการเติบโต 30%  หรือประมาณ 700 ล้านบาท ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ 5% โดยมีลูกค้ามากกว่า 1,500 แบรนด์ แต่ลูกค้าหลักอยู่ที่ประมาณ 100-200 ราย ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าว่า AI สามารถช่วยงานได้หลากหลาย

นายธนพล ทรัพย์สมบูรณ์

นายธนพล กล่าวว่า AI เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ซึ่งในปัจจุบัน AI เข้ามาดิสรัปท์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานองค์กรในหลาย ๆ ด้าน เช่น Task Automation, Process Optimization และ Decision Support เป็นต้น โดย AI จะเข้ามายกระดับกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ 

 • Economy of Scope: บุคลากรหนึ่งคนทำงานได้หลากหลายขึ้น  
 • Economy of Scale: ผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง 
 • Economy of Speed: ย่นระยะเวลาการทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า 

โดย YDM มองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือโอกาส การนำศักยภาพของ AI มาเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการทำ Advertising & Marketing  ช่วยให้นักการตลาดและแบรนด์ทำการตลาดได้แม่นยำ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้มีความสามารถด้านการสร้างยอดขายและเพิ่มผลกำไรบนต้นทุนที่ลดลง

นายณัฐพล จิตงามพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า YDM นำ AI และ Data Technology มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการลูกค้า ดังนี้

 • วางแผนกลยุทธ์: วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า พฤติกรรม ตลาด และคู่แข่ง ช่วยให้กำหนดกลยุทธ์ที่ตรงจุด
 • ครีเอทีฟ: พัฒนาเนื้อหาและสื่อโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • โซเชียลมีเดีย: บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการมีส่วนร่วม

นายณัฐพล จิตงามพงศ์

 • KOL: คัดเลือก KOL ที่เหมาะสม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจ
 • วัดผล: วิเคราะห์ผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาด คำนวณ ROI
 • เพิ่มยอดขาย: นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

YDM นำโมเดลการตลาดที่ครอบคลุมทุก Customer Journey ตั้งแต่สร้างการรับรู้ (Awareness) กระตุ้นการตัดสินใจ (Consideration) ปิดการขาย (Purchase) ไปจนถึงการรักษาฐานลูกค้า (Post-purchase)

ทาง YDM เองได้มีการนำ Automated Personalized Contextual Marketing มาใช้กับลูกค้าของเรา ยกตัวอย่าง ประกันภัยแบรนด์หนึ่งที่ขายทางออนไลน์ เราใช้ CDP มาเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายอย่างละเอียด เช่น สนใจ Product ตัวไหน Engage กับ Message อะไร มาทำการแบ่งเป็น Segment ย่อย ๆ ตามบริบทของลูกค้าเพื่อทำการสื่อสารแบบอัตโนมัติ right time & right message ผลที่ได้คือ Conversion Rate ในการปิดการขายออนไลน์จากไม่ถึง 1% ขึ้นไปเกือบ 30% 

นั่นหมายถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่า 30 เท่า ทั้งนี้การทำ Personalization ระดับนี้ไม่ได้มีแต่ข้อดีเสมอไป เพราะขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงจะมีขนาดที่เล็กลงมาก ๆ จากหลักหมื่น หลักแสน

เหลือเพียงแค่ประมาณ 400 - 500 คน รวมถึงยังต้องรอ Signal จาก User ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หากแบรนด์ไม่ได้มีระบบที่พร้อมจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มี AI ช่วยให้การ Scale up ปริมาณชิ้นงาน สิ่งเหล่านี้แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย”

นายธนพล กล่าวว่า 4 อาวุธสำคัญที่แบรนด์ นักการตลาดต้องมี เพื่อเร่งปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงยุคการตลาดปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วย 

 • การพัฒนาทักษะ สำหรับบุคลากรในสายงาน Digital Marketing จำเป็นต้องพัฒนาทักษะด้าน AI โดยเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ AI ต่าง ๆ และใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

YDM แนะเอเจนซี ดึง AI ยกระดับงาน Advertising & Marketing

 • การลงทุนในเทคโนโลยี แบรนด์ต้องลงทุนในเทคโนโลยี AI เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
 • การสร้างกลยุทธ์ แบรนด์ต้องสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และวิธีการใช้ AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 • จริยธรรม แบรนด์ต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการใช้ AI ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ YDM ชู 3 กลยุทธ์ปีนี้เดินหน้าบุกตลาด พุ่งเป้าพาแบรนด์สร้างยอดขายสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ (THAT SELL Measurable Business Result) ประกอบด้วย

1.Full Funnel Creative มุ่งสร้างคอนเทนต์ และรูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ สอดรับกับเทรนด์และแบรนด์ในทุกช่องทาง ครอบคลุมผู้บริโภคในทุก ๆ Consumer Journey Stage

2.Marketing Technology แนะแบรนด์ให้เลือกใช้เครื่องมือ MarTech ที่ถูกต้อง เหมาะสม ในงบประมาณที่จับต้องได้ และ

3.Unveil Opportunity พาแบรนด์คว้าโอกาสใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจสู่การเติบโตไปอีกระดับ