svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท

19 มีนาคม 2566

สสว.ลงพื้นที่ภูเก็ตติดอาวุธSMEบุกตลาดทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ ผ่านระบบ BDS ด้วยมาตรากร "SME ปัง ตังได้คืน"  รัฐร่วมจ่ายสูงสุด 80 %หรือไม่เกิน 2 แสนบาท     

เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซด์ จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญ จาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ในช่องทาง Online และ Offline ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 

โดยมี นายซาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ สสว. นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสสว. นายราชันย์ ชาติสุทธิ ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน แหล่งเงินทุน อาทิ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. SME แบงค์ และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมกว่า 100 คน 

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท

 

กิจกรรมนี้ของสสว. เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม SME ในช่องทาง Online และ Offline ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วในทุกภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One - Stop Service Center : OSS) เพื่อเผยแพร่มาตรการช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS หรือ "มาตรากร SME ปัง ตังได้คืน " ซึ่งเป็นการช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมด้วยช่วยจ่าย (Co- Payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งมีวงเงินสูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท 

สำหรับกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU เป็นการสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการตลาด และด้านการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ โดยศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จะทำหน้าที่ประสาน ส่งต่อ ให้กับหน่วยร่วมบูรณาการ ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท

อย่างไรตาม ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ดังนั้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป ผู้ประกอบการ SME จะต้องได้รับโอกาสในการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งมาตรการการช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านระบบ BDS จะถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ SME สามารถปรับตัวและยกระดับศักยภาพของธุรกิจ ให้ความเข้มแข็งมีความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาวและพร้อมยกระดับเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นต่อไป

สสว.บุกภูเก็ตติดปีก"SMEปังตังได้คืน"รัฐร่วมจ่ายสูงสุด2แสนบาท