“W” รื้อโครงสร้างขาย DOMINO’S PIZZA หันโฟกัสธุรกิจ"ชาบู"

21 พ.ย. 2565 | 03:32 น.

“W” ปรับยุทธศาสตร์ตลาด F&B ครั้งใหญ่ ขาย 3 ธุรกิจ Domino’s Pizza-Jardin Du Boeuf-มาการอง La Lune เหตุใช้เงินลงทุนสูงหันทุ่มธุรกิจ "ชาบู" โอกาสการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง

“W” เขย่าโครงสร้างธุรกิจ F&B ชุดใหญ่ ล่าสุดบอร์ด  "วาว แฟคเตอร์" อนุมัติขาย 2 บริษัทย่อยและทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวาน เพราะใช้เงินลงทุนในธุรกิจมากเกินไป เตรียมหันลงทุนธุรกิจอาหารที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพการแข่งขันสูงเช่น "ชาบู"

“W” รื้อโครงสร้างขาย DOMINO’S PIZZA หันโฟกัสธุรกิจ"ชาบู"

นางสาวเสาวณีย์ ขาวอุบล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ จำนวน 3 รายการ และได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้น และสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยได้ทำการขายหุ้นสามัญและทรัพย์สินในบริษัทย่อยดังนี้

1.) บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด หรือ DMN ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ Domino’s Pizza จำนวน 3,874,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 90.10% ของหุ้นทั้งหมดใน DMN

Jardin Du Boeuf

2.) บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด หรือ DKW ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือหุ้นผ่าน บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด หรือ CND จำนวน 160,998 หุ้น คิดเป็น 69.99% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ DKW ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีร้านอาหาร Jardin Du Boeuf เปิดให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 160,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็น 69.99% ของหุ้นทั้งหมดใน DKW

ส่งผลให้ทั้งสองบริษัทดังกล่าวสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 3.) ทรัพย์สินในหน่วยธุรกิจขนมหวานประเภทมาการอง ภายใต้แบรนด์ La Lune รวมถึงเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องและสินค้าคงเหลือ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 6,500,000 บาท 

La Lune Macaron & Pastries

โดยทั้ง 3 รายการที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายออกไปได้จำหน่ายให้แก่ นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ หรือบุคคล/นิติบุคคลที่นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กำหนด ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

 

“การขายสินทรัพย์ของทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการขายธุรกิจที่ใช้เงินทุนสูงออกไปและคงธุรกิจที่ทางบอร์ดมีความเชี่ยวชาญไว้แทน นอกจากนี้ธุรกิจที่ทางบริษัทฯ มีอยู่อย่างชาบูยังคงเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมาแรง มีตลาดที่กว้าง บริโภคได้ง่าย และมีโอกาสการแข่งขันในตลาดค่อนข้างเยอะกว่าธุรกิจที่ได้ขายออกไป ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากรายได้ในไตรมาสที่ผ่านมา

 

ทางบอร์ดจึงมีมติขายบริษัทย่อยและธุรกิจในเครือออกไป เพื่อให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจดังกล่าวรับช่วงต่อบริหารแทน และหลังจากนี้ทางบริษัทฯ เองมีแผนที่จะปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ F&B ให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”

ชาบู Kagonoya

หลังจากจบดิลการขายบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทและทรัพย์สินของธุรกิจขนมหวานออกไปทำให้ปัจจุบัน  W มีธุรกิจ food and beverage ที่ดำเนินกิจการอยู่ คือ

1.) ธุรกิจของบริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ BCT ประกอบธุรกิจร้านขนมนำเข้าจากญี่ปุ่นแบรนด์ Bake, Zaku Zaku และ Rapl

 

2.) ธุรกิจของบริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด หรือ CND ประกอบธุรกิจร้านอาหารสเต๊กสไตล์ฝรั่งเศส Le Boeuf

 

3.) ธุรกิจของบริษัท อีสเทิร์น ควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารชาบู Kagonoya ร้านอาหารชาบูระดับพรีเมียม มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 10 สาขาแล้วในประเทศไทย