รพ.ศิริราช จับมือ CIS ขยายบริการสุขภาพนอกรพ. “SIRIRAJ H Solutions”

22 ต.ค. 2565 | 10:37 น.

รพ.ศิริราชจับมือโครงการไอซีเอส เปิดตัว “SIRIRAJ H Solutions” ขยายบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาลและเป็นแห่งแรกในศูนย์การค้าพร้อมให้บริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคลในปีหน้า

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ไอซีเอส จำกัด เปิดบริการศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ภายใต้ชื่อ “SIRIRAJ H Solutions” ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมบริการทางการแพทย์แห่งแรกที่เปิดให้บริการในศูนย์การค้า เป็นระบบที่เรียกว่า Decentralized Health Center

รพ.ศิริราช  จับมือ CIS ขยายบริการสุขภาพนอกรพ. “SIRIRAJ H Solutions”

โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงง่ายและสะดวก ซึ่งเหมาะกับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ โดยศูนย์สุขภาพแห่งนี้จะเน้นย้ำแนวคิดที่ว่า “Healthy First” ซึ่งหมายถึงความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตจะต้องเริ่มต้นจากการมีสุขภาพดีเสียก่อน

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีเป้าหมายที่จะเป็นต้นแบบในการปลุกกระแสคนไทยให้หันมาดูแลสุขภาพตนเองทั้งกายและใจให้แข็งแรงก่อนเกิดการเจ็บป่วย เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำหน้าที่เป็น ‘โค้ชสุขภาพ’ หรือ Health Coach ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางการแพทย์ และให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพแบบ personalized care หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาแบบไร้รอยต่อ  

รพ.ศิริราช  จับมือ CIS ขยายบริการสุขภาพนอกรพ. “SIRIRAJ H Solutions”

ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “SIRIRAJ H Solutions” มีเป้าหมาย ‘Happy-Healthy-Holistic’  จะเป็นศูนย์สุขภาพเชิงรุกที่ให้การดูแลคัดกรองสุขภาพเชิงลึก (Innovative Checkup) ดูแลเชิงป้องกัน (Preventive Treatment) เสริมสร้างสมดุลชีวิต (Mind & Body Balance) ฟื้นฟูศักยภาพ (Enhancement & Therapeutic) และชะลอความเสื่อม (Revitalized & Anti-aging) โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จะเป็นโค้ชสุขภาพที่ร่วมออกแบบโปรแกรมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ ให้ตรงตาม Lifestyle เฉพาะบุคคล เข้าถึงง่ายสำหรับทุกช่วงวัย เพราะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า ไม่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ในการเดินทางไปโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพนี้จะช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิต   ด้วยบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการ และเป็น One Stop Service

รพ.ศิริราช  จับมือ CIS ขยายบริการสุขภาพนอกรพ. “SIRIRAJ H Solutions”

โดย SIRIRAJ H Solutions จะเปิดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพเพศชาย ศูนย์สุขภาพผู้หญิง คลินิกคลายเครียด ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์สุขภาพเด็กและวัยรุ่น ศูนย์สุขภาพผิวหนังและความงาม ศูนย์สุขภาพสำหรับผู้ออกกำลังกาย และสัปปายะสถาน โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช รวมถึงพันธมิตรด้านสุขภาพอีกหลายภาคส่วน ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2566 นี้

 

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น การเลือกเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร ภายในอาคารที่มีบริการหลากหลายในรูปแบบมิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ที่มีทั้งอาคารสำนักงาน ธุรกิจรีเทลและโรงแรม จะสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับบริการได้หลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบริหารเวลาที่จำกัด ภายใต้ไลฟ์ไสตล์ที่ชื่นชอบ มากกว่านั้น ด้วยศักยภาพทำเลที่ตั้งของโครงการไอซีเอส ที่สะดวกสบายด้วยการเดินทางครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ  ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ดูแลสุขภาพฯ แห่งนี้ได้ง่ายและรวดเร็ว สำหรับ SIRIRAJ H Solutions เป็นศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ขนาดใหญ่ที่ใช้พื้นที่มากกว่า 3,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่บนชั้น 5 ของโครงการไอซีเอส

 

“ความร่วมมือระหว่างไอซีเอส และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังกันของ 2 ผู้นำ จาก 2 วงการ คือ วงการธุรกิจรีเทล และองค์กรภาครัฐที่ให้บริการทางการแพทย์ และเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาเมืองย่านฝั่งธนบุรี รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แบบบูรณาการ” ด้วยความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”