ไทยพาณิชย์ผนึกเอฟดับบลิวส่ง “SCB Expert Link” เจาะลูกค้ามั่งคั่งวัยเกษียณ

10 ม.ค. 2565 | 03:59 น.

SCB ผนึกกำลัง FWD ส่งประกันชีวิตควบการลงทุน SCB Expert Link ยกระดับความคุ้มครองและผลตอบแทนที่เหนือกว่า เจาะลูกค้ากลุ่มเวลธ์และวัยเกษียณชูจุดเด่นจัดพอร์ตได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าธรรมเนียม พร้อมรับความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี 

นางณาตยา สุขุม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ยูนิตลิงค์ มีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่า เบี้ยประกันภัยรับรวมของยูนิตลิงค์ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 อยู่ที่ 34,525 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ 88.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563
 

ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยยูนิตลิงค์ของธนาคารไทยพาณิชย์มีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับตลาดเช่นเดียวกัน และเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตทั้งก่อนวัยเกษียณและหลังเกษียณ ธนาคารจึงร่วมกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี” หรือ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต”) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ยูนิตลิงค์ใหม่ภายใต้ชื่อ SCB Expert Link ด้วยคอนเซ็ปต์ ชีวิตเหนือระดับ สร้างมรดกพร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุนสู่ความมั่นคงยามเกษียณ โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

 

“SCB Expert Link มีความพิเศษกว่าแบบประกันยูนิตลิงค์อื่น ๆ ของธนาคารฯ โดยผู้ที่มีอายุช่วงก่อนเกษียณ (ก่อนอายุ 60 ปี) จะได้รับความคุ้มครองสูง 40 เท่า หรือ 60 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี และผู้ที่มีอายุหลังเกษียณ (หลังอายุ 60 ปี) จะได้รับโบนัสพิเศษรายเดือนไว้ใช้ยามเกษียณอีกด้วย นอกจากนี้ SCB Expert Link ยังออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่สร้างเป้าหมายทางการเงินแบบไม่จำกัด เพื่อวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งให้กับทายาท และผู้ที่ต้องการจัดสรรเงินและเพิ่มมูลค่าของเงินในอนาคตหลังเกษียณ และยังช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารเงินให้แก่ลูกค้า ด้วยการให้ผู้ถือกรมธรรม์จัดพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยฯ แบบ 7 ปี หรือ 12 ปี โดยสามารถเลือกและสับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยตนเองแบบไม่มีค่าธรรมเนียม” 
 

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะมาเปิดทุกโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และธนาคารไทยพาณิชย์ คัดสรรกองทุนรวมภายในประเทศและกองทุนรวมต่างประเทศชั้นนำ ด้วยแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมเพิ่มทางเลือกความคุ้มครองชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามช่วงอายุ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง และนำมาซึ่งเส้นทางสู่เป้าหมายทางการเงินในแบบที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้เลือกได้เองตามความเหมาะสม
 

อนึ่ง มูลค่าเงินลงทุนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไว้ ดังนั้นผู้สนใจในผลิตภัณฑ์จึงควรทำความเข้าใจ ในรายละเอียด ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำประกัน