“สุรพงษ์” เปิด 5 โปรเจ็กต์คมนาคม รับนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

25 มิ.ย. 2567 | 06:33 น.

“สุรพงษ์” สั่งรฟท.เดินหน้าสร้าง “ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน” ระยะทาง 11 กม. แก้ปัญหาจราจร-น้ำท่วม จ่อเนรมิตพื้นที่ 62 ไร่ ปลุกสวนสาธารณะใจกลางเมือง

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า  การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาถนนเลียบทางรถไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ บริเวณด้านหลังโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ใต้สะพานยกระดับ) 

“สุรพงษ์” เปิด 5 โปรเจ็กต์คมนาคม รับนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จาก รฟท. เพื่อก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน ระยะทางรวม 11.142 กิโลเมตร ปัจจุบันกรมโยธาฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบ 

 

“ผมได้มีข้อสั่งการให้ออกแบบทางระบายน้ำ โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถระบายน้ำได้มากขึ้นและทำทางเชื่อมให้ระบายน้ำออกไปตามคูคลองต่าง ๆ ได้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม”

 

นายสุรพงษ์  กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่สวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 เนื่องจากสวนสาธารณะ จำนวน 62 ไร่ เป็นพื้นที่ของ รฟท. ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) 
 

ขณะเดียวกันมีแผนพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองให้คนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

 

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ รฟท. ทำ MOU ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ อบจ.เชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและใช้พื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของคนเชียงใหม่เต็มรูปแบบ 

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดการทำ MOU ร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้โดยเร็วต่อไป

“สุรพงษ์” เปิด 5 โปรเจ็กต์คมนาคม รับนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ติดตามการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับศูนย์หัตถกรรมฯ ปัจจุบันมีประเด็นปัญหา คือ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงตั้งแต่ช่วง COVID-19 อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธ์

 

“ผมได้มีข้อแนะนำให้พิจารณาถึงปัญหาที่แท้จริง โดยจัดตั้งคณะทำงานฟื้นฟูศูนย์หัตถกรรมฯ ขึ้นมาเป็นบ้านถวายโมเดล ให้มีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย เพื่อเก็บข้อมูลการตลาดที่ผ่านมานำมาวิเคราะห์จัดทำแผนฟื้นฟูศูนย์หัตถกรรมฯ และวางแผนการตลาดให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว”
 

ส่วนการเดินทางปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้จัดรถโดยสารประจำทาง สาย 2524 เชียงใหม่ - บ้านถวาย - อำเภอบ้านสารภี ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 16.30 น. วันละ 8 เที่ยว เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

 

สำหรับการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบรองรับการเดินทางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่

“สุรพงษ์” เปิด 5 โปรเจ็กต์คมนาคม รับนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอุทยานหลวงราชพฤกษ์, น้ำตกห้วยแก้ว, สวนสัตว์เชียงใหม่, วัดพระธาตุดอยคำและโบราณสถานเวียงกุมกาม

 

ซึ่งบริษัท กรีนแคปปิตอล จำกัด ได้นำรถเที่ยวชมเมือง หรือ HOP&GO มาให้บริการ และร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ผลักดันให้เกิดเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 7 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้มีระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงถึงกัน 

 

อย่างไรก็ตามจะทำให้การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั้น เบื้องต้นพบว่ายังมีจำนวนผู้โดยสารไม่มาก กระทรวงคมนาคมจึงขอให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น