คลังผุดไอเดีย ฟื้น “กองทุนรวมวายุภักษ์” การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ

24 มิ.ย. 2567 | 13:00 น.

คลังผุดไอเดีย ฟื้น “กองทุนรวมวายุภักษ์” การันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ คาดสรุปได้ไตรมาส 3 ของปีนี้ แบ่ง 2 กอง ลงทุนรวม 5 แสนล้านบาท

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน ว่า มีไอเดียที่จะนำกองทุนรวมวายุภักษ์นำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด คาดว่าจะสรุปได้ในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ 

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

โดยที่ผ่านมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่เพียงพอต่อความจำหน่าย ซึ่งเดิมประชาชนทั่วไปจะต้องมาลงทุน ผ่านหน่วย ก (สำหรับประชาชนทั่วไป) ที่มีรายละเอียด คือ 

  • ได้รับผลตอบแทนตามจริงโดยมีขั้นต่ำต่อปี/ขั้นสูงต่อปี เป็นเวลา 10 ปี 
  • ได้รับชำระคืนเงินลงทุนก่อนผู้ถือหน่วย ข (สำหรับกระทรวงการคลังและหน่วยงานอื่น) ตามแนวชำระคืนเงินลงทุนที่มีลักษณะเป็น waterfall (ขั้นต่ำของผลตอบแทนการลงทุน) 

ทั้งนี้ แนวคิดการดำเนินการดังกล่าวยังต้องการดำเนินการในรูปแบบเดิม คือ มีการประกันขั้นต่ำของผลตอบแทน เช่น ประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% เป็นต้น หากผลตอบแทนต่ำกว่านั้น ก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ 3% 

“ผมคิดว่าภาครัฐต้องสร้างอะไรขึ้นมา การสร้างหน่วยลงทุน ก็เป็นการสร้างการออมให้กับประเทศ เมื่อก่อนทำไว้ไม่พอจำหน่าย จึงมีความคิดเอากลับมา เป็นสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น สัดส่วน 3.5 แสนล้านบาท และออกอีก 1.5 แสนล้านบาท รวม 2 กองเป็น 5 แสนล้านบาท เรากำลังพิจารณาเรื่องนี้”
นายพิชัย กล่าวต่อว่า จากเดิมที่มีการเสนอว่าจะมีการฟื้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อเป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นตลาดทุนนั้น พบว่ามีจุดอ่อนอยู่ในเรื่องระยะเวลาถือครองที่นานเกินไปและความเสี่ยงของหุ้นที่หลากหลาย 
ดังนั้นการเจาะจงการลงทุนในด้านความยั่งยืนจึงมองว่าจะเป็นเทรนด์อนาคตที่มีโอกาสและยังมีแนวโน้มในการเติบโตจากธุรกิจที่ยังมีขนาดกลางและขนาดเล็ก อีกทั้งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการออมเงินที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้จริง