สรรพสามิตโชว์ 8 เดือน เก็บรายได้เพิ่มขึ้น 11.4% เดินหน้ารีดภาษีตามเป้า

21 มิ.ย. 2567 | 11:42 น.

สรรพสามิตเผย 8 เดือนแรกของปีงบ 67 จัดเก็บรายได้ได้กว่า 3.4 แสนล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 11.4 % แต่ยังต่ำ หลังสศค. ตั้งเป้าไว้สูงที่ 25% พร้อมเดินหน้ารีดภาษีเข้าเป้า

นางสาวนิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567) จัดเก็บภาษีได้ 349,563.54 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นมากกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่อปี 

นางสาวนิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต

ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สะท้อนถึงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่สูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นอกจากนั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรก ยังสะท้อนถึงการใช้จ่ายในประเทศที่ดีขึ้น ตามการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

“ดังจะเห็นได้จากภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสินค้าและบริการในหมวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ภาษีเครื่องดื่ม ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 11.3 ต่อปี ภาษีกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ (ไนต์คลับและดิสโกเธค) และภาษีสนามกอล์ฟ    ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 ต่อปี และร้อยละ 14.9 ต่อปีตามลำดับ การจัดเก็บภาษีแบตเตอรี่ สูงขึ้นกว่าปีก่อนร้อยละ 13.0 ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้น” 

นอกจากนี้ ยังจัดเก็บภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพประชาชน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 ที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 11  จากปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าประมาณการรายได้ที่กรมสรรพสามิตได้รับจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งตั้งไว้สูงถึงร้อยละ 25 ที่ไม่ได้นับรวมผลกระทบของมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะแรก (EV3.0) และมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 (EV 3.5) 

โดยปรับลดอัตราภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 รวมถึงการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2567 กรมสรรพสามิตจะเร่งดำเนินการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ได้รับจากกระทรวงการคลังต่อไป