โรงงานแห่ปิดกว่า 561 แห่ง อุตสาหกรรมเหล็ก-โลหะมากสุด

20 มิ.ย. 2567 | 01:46 น.

โรงงานแห่ปิดกว่า 561 แห่ง อุตสาหกรรมเหล็ก-โลหะมากสุด ส.อ.ท.รับหากภาวะต้นทุนการผลิตยังสูง ทั้งพลังงาน ขนส่ง ดอกเบี้ย อาจเห็นการปิดตัวเพิ่มขึ้น แนะรัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ผู้ประกอบการทยอยปิดโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ผู้ประกอบการปิดโรงงานไปทั้งสิ้น 561 โรงงาน ทำให้แรงงานต้องตกงาน 15,342 คน หรือเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่ปิดโรงงานมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมพลาสติก 12 โรงงาน ,อุตสาหกรรมโลหะ 11 โรงงาน และอุตสาหกรรมไม้แปรรูป 8 โรงงาน 

ซึ่งกังวลว่า หากภาวะต้นทุนการผลิตยังสูง ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพลังงาน ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนดอกเบี้ย อาจเห็นการปิดตัวเพิ่มขึ้น จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพิ่มเติม แต่ทางผู้ประกอบการเองก็ต้องเร่งปรับตัว และบริหารต้นทุนให้ลดลงอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับช่วง 2 ปีที่ผ่านมานั้น ได้พบสินค้าราคาต่ำมาตีตลาด ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ปิดกั้นการค้าจากจีนทุกช่องทาง แต่จีนก็ยังไม่ลดการผลิตสินค้าลง 

และสินค้าดังกล่าวเหล่านั้นก็มาขายในไทยแทน ทำให้ไทยแข่งขันลำบากโดยข้อมูลจำนวนโรงงานที่ปิดไปในปี 64 อยู่ที่ 678 โรงงาน ,ปี 65 อยู่ที่ 997 โรงงาน และปี 66 อยู่ที่ 1,337 โรงงาน เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบจากปี 65
 

นายนาวา จันทนสุรคน รองประธานส.อ.ท. กล่าวว่า เป็นห่วงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการทยอยปิดกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาสงครามทางการค้าที่ทางสหรัฐและสหภาพยุโรปตอบโต้กับจีน 

ขณะที่กำลังการผลิตยังมีเท่าเดิมทำให้มีสินค้าราคาถูกทะลักเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนจนอุตสาหกรรมในประเทศต้องลดกำลังการผลิตเพราะมีต้นทุนสูงกว่า