พิชัย “เงินดิจิทัลวอลเล็ต” ถูกจังหวะ-เรียกความเชื่อมั่น "เศรษฐกิจขาขึ้น"

19 มิ.ย. 2567 | 13:21 น.

พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี-รมว.คลัง แจง เงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็นรายจ่ายงบลงทุน ชี้ กระตุ้นกำลังซื้อถูกจังหวะ-สร้างความเชื่อมั่น เศรษฐกิจขาขึ้น

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่รัฐสภา นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท ว่า จังหวะที่ดีของการที่เราจะใช้เม็ดเงินงบประมาณไปในปี 2568 นี้ จังหวะที่ดีคือการกระตุ้น วิธีกระตุ้น คำว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ต เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและเอนกประสงค์ในอนาคต ซึ่งภาพรวมของโครงการนี้ คือ การเติมเม็ดเงินซึ่งขาดสภาพคล่องในตลาดสู่สภาวะเศรษฐกิจ 

“ทำไมถึงเติมเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจ ผมไม่อยากบอกว่า การเติมเม็ดเงินนี้สู่ประชาชน อาจจะเห็นว่า ได้คนละ 10,000 บาท แต่ประชาชนมีสองสถานะ เป็นผู้บริโภค และสองเป็นผู้ลงทุนด้วย และจากการบริโภคไปสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ขึ้นมา เกิดการจ้างงานและการผลิตอีกรอบ ก็จะกลายเป็นผู้ผลิตอีก"

นายพิชัยกล่าวว่า ดังนั้นเราจึงมองว่าโครงการนี้มีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุน งบลงทุน เพราะนอกจากสร้างการบริโภคแล้วทางอ้อม ปลายทางแล้ว ยังสร้างกำลังการผลิตด้วย และวันนี้การใช้จ่ายสินค้าพยายามเป็นสินค้าที่ผลิตในไทยให้มากที่สุด

นายพิชัยกล่าวว่า เป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสม หากเราคิดว่า กำลังอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะขาขึ้น เพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อ สร้างความมั่นใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น 

นายพิชัยกล่าวว่า รัฐบาลขอให้ความั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลได้วิเคราะห์ปัญหาของเศรษฐกิจในทุกมิติ จะแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้น ซึ่งเกี่ยวกับปากท้อง และปัญหาระยะยาวที่เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศให้คนไทยในอนาคต และที่สำคัญรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังที่สอดคล้องกับนโยบายการเงินให้ได้

"ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจนำพาประเทศไปสู่การเติบโตที่สูงขึ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต ยกระดับการเติบโตตามศักยภาพให้สูงขึ้นและสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ควบคู่กับการให้ความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งความยั่งยืนทางการคลังอย่างเคร่งครัด ทั้งเพิ่มรายได้ เร่งรัดการเบิกจ่าย ลดขนาดของการขาดดุลการคลัง และดูแลหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง"