เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “ส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สายสีม่วงใต้” ถึงไหนแล้ว

11 มิ.ย. 2567 | 10:54 น.

“รฟม.” กางแผนคืบหน้าสร้าง “รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพู” ก้าวหน้า 63.8% เล็งเปิดให้บริการปี 68 ฟาก “สายสีม่วงใต้” 6 สัญญา คืบหน้า 33.8% ตั้งเป้าเปิดให้บริการปี 71

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ปัจจุบัน รฟม. มีโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่ง รฟม. ได้กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 ดังนี้  

เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “ส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สายสีม่วงใต้” ถึงไหนแล้ว

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี มีความก้าวหน้างานโยธาร้อยละ 63.81 งานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 44.67 และมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 57.37 โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร มีจำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT01) และ สถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT02) ตามแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการภายในปี 2568 

เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “ส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สายสีม่วงใต้” ถึงไหนแล้ว
 

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความก้าวหน้างานโยธาในภาพรวมร้อยละ 33.82 แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 6 สัญญา ซึ่งแต่ละสัญญามีความก้าวหน้า ดังนี้ สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ 45.38 สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า  มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.88 สัญญาที่ 3 ช่วงผ่านฟ้า - สะพานพุทธ มีความก้าวหน้าร้อยละ 30.75 

เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “ส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สายสีม่วงใต้” ถึงไหนแล้ว

สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง มีความก้าวหน้า ร้อยละ 32.83 สัญญาที่ 5 ช่วงดาวคะนอง - ครุใน มีความก้าวหน้า ร้อยละ 14.88 และ สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 21.78 โดยโครงการฯ มีระยะทางรวมประมาณ 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี ตามแผนงานคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2571

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบรรเทาปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม โดยนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (Hydraulic Cement) ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่ำ เข้ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) รูปแบบเดิม โดยเริ่มใช้ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ก่อนเป็นโครงการแรก

เปิดแผนคืบหน้าสร้าง “ส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สายสีม่วงใต้” ถึงไหนแล้ว

อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างโครงการฯ ไปแล้วกว่า 135,826.47 ตัน หรือ 24.25% เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 7,062.976 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า