รู้จัก “หวยเกษียณ” หลัง กระทรวงการคลัง เตรียมแผนออกสลากเป็นเงินออมยามชรา

06 มิ.ย. 2567 | 23:50 น.

รู้จัก “หวยเกษียณ” หลัง กระทรวงการคลัง ประกาศเปิดตัว “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” พร้อมชูเงื่อนไขรางวัลที่หนึ่ง มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท

“หวยเกษียณ” กำลังกลายเป็นประเด็นที่คนวัยเกษียณ เริ่มมีความสนใจ เนื่องจาก นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงเปิดตัว “สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ” หรือ “สลากเกษียณ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสี่ยงดวงเป็นแรงจูงใจในการเก็บออม

รู้จัก  “หวยเกษียณ”

  • หวยเกษียณ จะออกโดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กำหนดให้มีการออกรางวัลทุกสัปดาห์ ส่วนสลากที่ไม่ถูกรางวัลจะเก็บสะสมเป็นเงินออมและสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนเกษียณ (อายุ 60 ปี)

 

หวยเกษียณ มีลักษณะแบบไหน

  • หวยเกษียณ มีลักษณะเป็นสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท
  • กำหนดให้ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน

 

หวยเกษียณ ซื้อได้ที่ไหน

หวยเกษียณ เปิดให้ซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น กอช. โดยขายให้กับ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

1.สมาชิก กอช.

2. ผู้ประกันตนมาตรา 40

และ 3. แรงงานนอกระบบ โดยอาจะมีกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมภายหลัง

สามารถซื้อสลากฯ ได้ทุกวัน และจะออกรางวัลทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันที ส่วนเงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชี กอช. ของผู้ซื้อสลากฯ แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดย กอช. จะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจำนวนดังกล่าวเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ 60 ปี จะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตออกมาได้

 

หวยเกษียณ รางวัล

สำหรับ รางวัลหวยเกษียณ ดังนี้

  • รางวัลที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 จำนวน 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล

หมายเหตุ: รางวัลดังกล่าวกำหนด (อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติ ผู้ที่สมัรเงินออมแห่งชาติ กอช. ดังนี้

  • ผู้มีสัญชาตไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี
  • นักเรียน นักศึกษา
  • ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อส. อพปร. อสม. อช. ลูกจ้าง
  • เกษตกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
  • ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท)