คลังชงครม.สัปดาห์หน้า เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

30 พ.ค. 2567 | 06:54 น.

คลังชงครม.สัปดาห์หน้า เคาะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้านำเข้าราคาต่ำกว่า 1,500 บาท สร้างความเป็นธรรมผู้ประกอบการในประเทศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลังจะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติ

"เรื่องสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า 1500 บาท ตอนนี้ได้ดําเนินการแล้ว โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเตรียมพร้อมเสนอเข้าไปที่ประชุมครม. เพื่อพิจารณาไม่เกินสัปดาห์หน้า“

ทั้งนี้ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ช่วยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับภาคประชาชน เอกชนที่นําเข้าผู้นําเข้า ผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงเอสเอ็มอีที่ในประเทศไทย

สำหรับในช่วงแรกการจัดเก็บภาษีในส่วนสินค้านำเข้าที่มูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท จะให้อำนาจของกรมศุลกากรเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเพื่อส่งให้กรมสรรพากร เหมือนกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนสินค้าที่ราคาเกิน 1,500 บาท

ส่วนในระยะถัดไปจะมีการแก้ไขประมวลรัษฎากรของกรมสรรพากร และหารือกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ให้เป็นผู้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งให้กับกรมสรรพากรโดยตรง