ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันที่ 29 พ.ค.2567 ราคาขายรวมค่ากำเหน็จ 10,725 บาท

29 พ.ค. 2567 | 02:30 น.

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ล่าสุด 29 พ.ค.2567 รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,725 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 40,900 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 41,400 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,113 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,613 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,225 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,725 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,450 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,950 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,900 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,400 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,094 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,594 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,188 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,688 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,375 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,875 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,750 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,250 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,075 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,575 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,650 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,300 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,800 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,600 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,100 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,069 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,569 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,138 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,638 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,275 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,775 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,050 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,069 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,569 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,138 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,638 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,275 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,775 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,050 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,131 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,631 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,263 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,763 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,525 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,025 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,050 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,550 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,206 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,706 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,413 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,913 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,825 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,325 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,650 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 42,150 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,188 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,688 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,375 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,875 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,750 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,250 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 42,000 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ