ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท

29 พ.ค. 2567 | 02:15 น.

ราคาทองวันนี้ 29 พฤษภาคม 2567 เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 40,900 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 41,400 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.11 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 250 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,800.00 บาท
 • ขายออก 40,900.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,067.88 บาท
 • ขายออก 41,400.00 บาท
   


ราคาทองวันที่ 28 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,650.00 บาท
 • ขายออก 40,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,916.28 บาท
 • ขายออก 41,250.00 บาท

ราคาทองวันที่ 27 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,500.00 บาท
 • ขายออก 40,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,764.68 บาท
 • ขายออก 41,100.00 บาท


ราคาทองวันที่ 25 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.04 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,450.00 บาท
 • ขายออก 40,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,719.20 บาท
 • ขายออก 41,050.00 บาท

ราคาทองวันที่ 24 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดร่วงลง 400 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,450.00 บาท
 • ขายออก 40,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,719.20 บาท
 • ขายออก 41,050.00 บาท


ราคาทองวันที่ 23 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.11 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองเปิดตลาดร่วงลง 500 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,950.00 บาท
 • ขายออก 41,050.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,219.48 บาท
 • ขายออก 41,550.00 บาท


ราคาทองวันที่ 22 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,550.00 บาท
 • ขายออก 41,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,795.56 บาท
 • ขายออก 42,150.00 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ