"สสว." ออกประกาศสรรหาบุคคลคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.คนใหม่

27 พ.ค. 2567 | 11:20 น.

"สสว." ออกประกาศสรรหาบุคคลคัดเลือกตำแหน่ง ผอ.คนใหม่ ทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 

คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ออกประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ฉบับที่ 1/2567 

ทั้งนี้ เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทดแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 

โดยได้กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ และปิดรับสมัครในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 

ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องเสนอวิสัยทัศน์และแผนบริหารจัดการสำนักงาน 

 

รวมถึงแนวทางการส่งเสริมเอสเอ็มอี ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ที่นี่

"สสว." ออกประกาศสรรหาบุคคลคัดเลือกตำแหน่ว ผอ.คนใหม่