"พิมพ์ภัทรา" เร่งดัน "Green Productivity" ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู้ตลาดโลก

27 พ.ค. 2567 | 10:10 น.

"พิมพ์ภัทรา" เร่งดัน "Green Productivity" ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู้ตลาดโลก คาดมีความชัดเจนในไม่ช้า พร้อมเดินหน้าดันอุตสาหกรรมฮาลาล เผยล่าสุดมีซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดใหญ่ให้ความสนใจ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้แข่งขันในเวทีโลก ว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบด้วยกรีนโปรดัคติวิตี้ (Green Productivity ) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ โดยอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยเติบโตก้าวกระโดดคือ อุตสาหกรรมฮาลาล ล่าสุดมีความคืบหน้าไปมากหลังคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบ 3 แนวทางขับเคลื่อนอุตฯฮาลาลไทย 
 

ขณะนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอฮช.) แล้ว มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้ง "สถาบันฮาลาล" อย่างเป็นทางการอยู่ภายใต้สถาบันอาหาร เพื่อขับเคลื่อนไปได้ก่อนในเบื้องต้น 

รวมทั้งกำลังจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-71) โดยหลังจากนี้จะเดินหน้าเชิญชวนนักลงทุนและผู้ประกอบการให้ลงทุน 

ซึ่งล่าสุดมีตลาดใหญ่ของประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของซาอุฯสนใจอย่างมาก และมีประเทศบรูไนที่กำลังจะทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันต่อไป
 

"ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงความคืบหน้าดังกล่าว"

นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสศอ. กล่าวว่า สศอ.อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบด้วยกรีนโปรดัคติวิตี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งมีข้อแนะนำให้ทำเวิร์คช้อปเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วน