"ภูมิธรรม" ดึงนักธุรกิจจีนกว่า 140 รายลงทุนไทยหวังใช้ RCEP ขับเคลื่อน GDP

27 พ.ค. 2567 | 05:40 น.

รองนายฯ ภูมิธรรม เป็นประธานงาน RCEP ชวนนักธุรกิจจีนกว่า 140 รายมาลงทุนในไทย หนุนการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP ขยายการค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่า GDP ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ การค้า และบริการในอาเซียน เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม RCEP Business Opportunities Matchmaking (จีน-ไทย) เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจที่มีศักยภาพจีนกว่า 140 ราย ใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคมมาลงทุนในไทย ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี RCEP(ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ GDP ประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน

นายภูมิธรรม กล่าวว่า จีนถือเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยตลอด 12 ปีที่ผ่านมา การค้าสองฝ่ายมีมูลค่าสูงถึง 105,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 18% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความตกลง FTA โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจีนเป็นผู้นำขับเคลื่อนที่สำคัญและ RCEP เป็น FTA ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งไทย-จีน ยังเป็นสมาชิกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ที่อยู่ระหว่างการยกระดับให้ทันสมัย โดยคาดหวังว่าไทย-จีน จะขยายโอกาสทางการค้าทั้งสินค้า บริการและการลงทุนระหว่างกัน ผ่านความตกลง RCEP อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีวัตถุดิบที่หลากหลาย ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ขยายเครือข่ายภาคการผลิต และกระจายสินค้าในภูมิภาค เชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกผ่านการใช้สิทธิพิเศษผ่านข้อตกลง

ปัจจุบัน ได้มีการประสานงานกับ BOI เพื่อพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนจีนใช้ประโยชน์จากข้อตกลง RCEP และนำไปสู่การขยายมูลค่าการค้า และ GDP ของภูมิภาค ให้เติบโตขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการตั้งฐานการผลิตในไทย ในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-Curve ที่เป็นเป้าหมายในการต่อยอดอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต ทางกระทรวงพาณิชย์ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างเอกชนสองฝ่าย โดยทำงานลงลึกในพื้นที่เป็นรายภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ MOU กับรัฐบาลท้องถิ่นจีนแล้ว 4 ฉบับ ได้แก่

 • มณฑลไห่หนาน
 • มณฑลกานซู
 •  มณฑลเซินเจิ้ล
 • มณฑลยูนนาน

 

\"ภูมิธรรม\" ดึงนักธุรกิจจีนกว่า 140 รายลงทุนไทยหวังใช้ RCEP ขับเคลื่อน GDP

 

และมีแผนที่จะจัดทำเพิ่มอีก 8 ฉบับ ได้แก่

 • ฝูเจี้ยน
 • เฮยหลงเจียง
 • ซานซี
 • เจ้อเจียง
 • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • เหอเป่ย
 • ซานตง
 • จี๋หลิน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ SME เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกัน ซึ่งไทยสามารถเป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง กระจายสินค้าได้ทั่วโลก มีความพร้อมทั้งโลจิสติกส์ แรงงาน บริการ รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุน ท่านนายกฯสั่งการให้รัฐมนตรีทุกคนแก้ไขปรับกฎระเบียบส่งเสริมเอกชน และทุกหน่วยงานพร้อมเอื้อการลงทุนให้สะดวกและได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI  EEC และฟรีวีซ่า และด้านอื่นๆอีกมากมาย ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน

“ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระเบียบการค้าโลกใหม่ต้องปรับให้ทัน เน้นเศรษฐกิจสีเขียวที่ทุกภาคอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยน ขอสนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มีฐานการผลิตในไทยและอาเซียน รวมทั้งกลุ่มธุรกิจบริการต่าง ๆ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศ รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุนการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตสำหรับกลุ่มคนทำงานด้วย เช่น ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกระบบรักษาพยาบาล โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  ”นายภูมิธรรมกล่าว

 

\"ภูมิธรรม\" ดึงนักธุรกิจจีนกว่า 140 รายลงทุนไทยหวังใช้ RCEP ขับเคลื่อน GDP

 

ผู้สื่อข่าวระบุว่า ภายในงานมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Mr.Xu Ningning, Chairman of RCEP Industry Cooperation Committee (RICC) นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและจีน นักธุรกิจจากทั่วประเทศจีน มากกว่า 140 คน ใน 10 สาขาเศรษฐกิจ จาก 60 สมาคม และนักธุรกิจไทยกว่า 300 คนร่วมด้วย ซึ่งการค้ารวมของไทยกับกลุ่มประเทศ RCEP ในปี 2023 มีมูลค่ารวมถึง 3.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 54.41% ของการค้ารวมของไทยกับโลก โดยไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ RCEP มูลค่ากว่า 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยปัจจุบันไทยมีความตกลง FTA แล้ว 14 ฉบับกับ 18 ประเทศซึ่งรวมความตกลง RCEP โดยอยู่ระหว่างการพิจารณากระบวนการรับสมาชิกใหม่ ซึ่งขณะนี้มีประเทศ/เขตศุลกากรอิสระ แสดงความจำนงเข้าร่วมความตกลงฯ ได้แก่ ฮ่องกงและศรีลังกา และอยู่ระหว่างจัดตั้งหน่วยงานความตกลง RCEP โดยมีเป้าหมายให้เริ่มปฏิบัติงานได้ภายในภายในปี 2024

 

\"ภูมิธรรม\" ดึงนักธุรกิจจีนกว่า 140 รายลงทุนไทยหวังใช้ RCEP ขับเคลื่อน GDP