"จุฬาฯ" หนุนศูนย์อินเดียฯดัน "พุทธโคดม” บริบทเศรษฐกิจ-การเมือง

25 พ.ค. 2567 | 12:02 น.

"จุฬาฯ" หนุนศูนย์อินเดียฯดัน "พุทธโคดม” บริบทเศรษฐกิจ-การเมือง เดินหน้านำสถาบันเอเชียศึกษาเข้าสู่สังกัดอย่างเป็นทางการ ชี้อินเดียมีความสำคัญต่อความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศอจ.) เข้าสู่สังกัดสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เนื่อจากมองว่าอินเดียมีความสำคัญต่อความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในเอเชียและจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้อาณาบริเวณศึกษาของสถาบันเอเชียศึกษามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 

อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์พหุพาคีระหว่างไทย อินเดีย และประเทศอื่นๆในเอเชียอีกด้วย โดยมีการปรับปรุงแก้ไขหนังสือ พุทธโคดม ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์เชิงรัฐศาสตร์ ว่าด้วยพุทธประวัติในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอินเดียในสมัยพุทธกาล 

"จุฬาฯ" หนุนศูนย์อินเดียฯดัน "พุทธโคดม” บริบทเศรษฐกิจ-การเมือง

สำหรับหนังสือพุทธโคดมฯ มีเนื้อหาสาระนำเสนอพุทธประวัติผ่านมุมมองทางรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจัดว่าเป็นมุมมองที่พบเห็นได้น้อยในงานศึกษาพุทธประวัติที่มีมาก่อนหน้า โดยในโอกาสที่ ศอจ. เริ่มทศวรรษที่สองในการทำงานเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอินเดียสู่สังคมไทยภายใต้สังกัดใหม่ จึงได้นำต้นฉบับพุทธโคดมฯ มาตรวจแก้และปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพิ่มข้อความบางตอนผู้ขียนและจัดพิมพ์ใหม่ 
 

นายนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำให้ความเข้มแข็งและการขยายตัวของเครือข่ายศูนย์อินเดียศึกษาในไทยมีเพิ่มมากขึ้น จากการให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านอินเดีย ซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาการ

และยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ