ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง 22 พ.ค.2567 ราคาขายรวมค่ากำเหน็จ 10,913 บาท

22 พ.ค. 2567 | 02:25 น.

ราคาทองรูปพรรณ 1 สลึง วันนี้ล่าสุด 22 พ.ค.2567 รวมค่ากำเหน็จ 500 บาท ราคาขายอยู่ที่ 10,913 บาท ราคาทองคำแท่ง ขายออก 41,650 บาท ราคาทองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

สำหรับราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,206 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,706 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,413 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,913 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,825 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,325 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,650 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 42,150 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,188 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,688 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,375 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,875 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,750 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,250 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 42,000 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,194 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,694 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,388 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,888 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,775 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,275 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,550 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 42,050 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,150 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,650 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,300 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,800 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,600 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,100 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,700 บาท

สำหรับราคาทองวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,106 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,606 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,213 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,713 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,425 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,925 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,850 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,350 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,125 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,625 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,250 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,750 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,500 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 21,000 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 41,000 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,500 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,600 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,700 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,900 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,800 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,300 บาท


สำหรับราคาทองวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ราคาทองรูปพรรณ รวมบวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รายละเอียดมีดังนี้

 • ทองครึ่งสลึง ราคา 5,100 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 5,600 บาท
 • ทอง 1 สลึง ราคา 10,200 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 10,700 บาท
 • ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ ราคา 20,400 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 20,900 บาท
 • ทอง 1 บาท ราคา 40,800 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาค่ากำเหน็จ 41,300 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ