ราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2567 เปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท

22 พ.ค. 2567 | 02:10 น.

ราคาทองวันนี้ 22 พฤษภาคม 2567 เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 41,650 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 42,150 บาท

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,550.00 บาท
 • ขายออก 41,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,795.56 บาท
 • ขายออก 42,150.00 บาท
   
ราคาทองวันที่ 21 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับลดลง 100 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,400.00 บาท
 • ขายออก 41,500.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,659.12 บาท
 • ขายออก 42,000.00 บาท

ราคาทองวันที่ 20 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,450.00 บาท
 • ขายออก 41,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,704.60 บาท
 • ขายออก 42,050.00 บาท


ราคาทองวันที่ 18 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.13 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 350 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,100.00 บาท
 • ขายออก 41,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,355.92 บาท
 • ขายออก 41,700.00 บาท

ราคาทองวันที่ 17 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.31 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,750.00 บาท
 • ขายออก 40,850.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,022.40 บาท
 • ขายออก 41,350.00 บาท


ราคาทองวันที่ 16 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเปิดตลาดปรับเพิ่มขึ้น 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,900.00 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,158.84 บาท
 • ขายออก 41,500.00 บาท


ราคาทองวันที่ 15 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.25 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,700.00 บาท
 • ขายออก 40,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,961.76 บาท
 • ขายออก 41,300.00 บาท


ราคาทองวันที่ 14 พ.ค. 2567 ณ เวลา 09.05 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,700.00 บาท
 • ขายออก 40,800.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,961.76 บาท
 • ขายออก 41,300.00 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ