กทม. ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง -พักราชการนายช่างโยธาเรียกรับสินบน     

21 พ.ค. 2567 | 10:14 น.

กทม. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง -สั่งพักราชการนายช่างโยธาเรียกรับสินบน9 ล้านบาท เร่งดำเนินคดี เร่งด่วน     

 

 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายช่างโยธา กทม. เรียกรับสินบน ว่า  ข้าราชการรายดังกล่าวมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 67 ได้ถูกจับกุมในความผิดเรียกรับสินบนจำนวน 9 ล้านบาท

ประกาศกทม.

 

เพื่อแลกกับการช่วยแก้ไขแบบแนวเขตโครงการถนนเลียบวารี ไม่ให้เข้าไปในเขตสนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง  ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ได้ลงนามในคำสั่งสำนักการโยธา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 3 ท่าน เพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว 

      พร้อมสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวพักราชการตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 67 เป็นต้นไป โดยหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถโต้แย้งได้ ให้ทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร หรือ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์