คลังรีดรายได้ครึ่งปีงบ 67 พลาดเป้ากว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

01 พ.ค. 2567 | 02:27 น.

คลังเผยครึ่งแรกของปีงบ 67 จัดเก็บรายได้ต่ำเป้า 2.7 หมื่นล้านบาท หลัง “สรรพสามิต” ลดภาษีน้ำมัน รีดภาษีรถยนต์ต่ำกว่าประมาณการ ด้านเงินคงคลัง สิ้นมี.ค. มี 3.7 แสนล้านบาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงครึ่งแรกของปีงบ 67 (ต.ค.66 –มี.ค.67) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1.16 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 27,819 ล้านบาท

โดยสาเหตุมาจากกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 37,795 ล้านบาท ซึ่งเก็บได้จริง 260,927 ล้านบาท น้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 298,722 ล้านบาท เนื่องจากมีมาตรการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ประกอบกับการจัดเก็บภาษีรถยนต์ต่ำกว่าประมาณการเป็นสำคัญ

ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรและการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ โดยสรรพากรเก็บได้  930,110 ล้านบาท มากกว่าเป้า 6,944 ล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าประมาณการ

ส่วนรัฐวิสาหกิจเก็บได้ 81,859 ล้านบาท สูงกว่าเป้า 6,331 ล้านบาท หลังจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการนำส่งรายได้เหลื่อมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า

“รายได้รัฐบาลสุทธิจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้พิเศษรวม 39,131 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว รายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.2%”

ส่วนฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 67  รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 1.16 ล้านล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  1.57 ล้านล้านบาท โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุล 260,350 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนมี.ค.67 มี 374,743 ล้านบาท