สรรพสามิต ผนึกกรมการปกครอง เพิ่มประสิทธิภาพปราบของเถื่อน

30 เม.ย. 2567 | 06:22 น.

สรรพสามิต ผนึกกรมการปกครอง บูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ปราบปราม ดันผู้ประกอบการเข้าระบบอย่างถูกต้อง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับกรมการปกครอง เพื่อบูรณาการข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต และกรมการปกครอง

ทั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน และการครอบครองที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการสถานบริการของทั้งสองหน่วยงาน และใบอนุญาตขายสุราและใบอนุญาตขายยาสูบของกรมสรรพสามิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

สรรพสามิต ผนึกกรมการปกครอง เพิ่มประสิทธิภาพปราบของเถื่อน

“ความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน และยกระดับด้านการปราบปรามตรวจจับสินค้ามิชอบด้วยกฎหมายสรรพสามิตอย่างชัดเจน  และยังเป็นการใช้ข้อมูลจากทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมากรมการปกครองและกรมสรรพสามิตได้มีการบูรณาการความร่วมมือเข้าตรวจจับสินค้าผิดกฎหมาย ทั้งบุหรี่ สุราและสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตด้วย