สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ

20 เม.ย. 2567 | 14:10 น.

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อ ‘สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน’ ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ ยืดเวลาจ่ายหนี้ถึงอายุ 80 ปี สมัครได้ถึง 31 ธ.ค. 2567

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยล่าสุด ได้ออกโครงการ “สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน” เพิ่มเติมจากมาตรการช่วยเหลือข้าราชการที่ทำต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่มีภาระหนี้สูง เงินเดือนถูกหักไปใช้หนี้จนเกือบหมด มีเงินเหลือใช้ในแต่ละเดือนไม่ถึง 30%  ไม่เพียงพอดำรงชีพ ทำให้ต้องไปกู้เพิ่มอยู่ในวงจรหนี้ไม่จบไม่สิ้น จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

โดยโครงการนี้มุ่งลดภาระทางการเงิน เพิ่มความสามารถในการดำรงชีพของข้าราชการอย่างเหมาะสม มีจุดเด่นคือ สามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภทมาไว้ที่ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาชำระหนี้ ให้สามารถชำระหนี้ได้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับข้าราชการ

ทั้งนี้ ธนาคารนำร่องจับมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระทางการเงิน  ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น และเสริมแกร่งความรู้ สร้างวินัยการเงิน เพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน 

ขณะเดียวกันธนาคารมีแผนต่อยอดขยายความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) รวมถึงสหกรณ์ที่ข้าราชการเป็นสมาชิกต่อไป

รายละเอียด สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน

1.สินเชื่อแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั้ง สินเชื่อบ้าน (พร้อมขอกู้เพิ่ม) และสินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมขอกู้เพิ่ม)

  • อัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญาสูงสุด 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน)
  • โดยได้รับยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*สินเชื่อบ้าน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีรีไฟแนนซ์หรือลูกค้าสินเชื่อรายเดิม + กู้เพิ่ม

*สินเชื่อบ้านแลกเงิน (พร้อมเพิ่ม Top up) กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบปลอดภาระ

*อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 40 ปี ผ่อนชำระ 4,700 บาท/เดือน

 

2. สินเชื่อแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ธนาคารสนับสนุน ให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2567 สมัคร คลิกที่นี่

 

เงื่อนไข สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการ  

  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนน้อยลง
  • สามารถขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดถึงอายุ 80 ปี ตามความจำเป็น เพื่อนำร่องช่วยเหลือข้าราชการครู ลดภาระการเงิน ปิดจบหนี้เรื้อรังได้เร็วขึ้น พร้อมเสริมแกร่งความรู้ทางการเงิน ขับเคลื่อนสหกรณ์ต้นแบบแก้หนี้ยั่งยืน พร้อมต่อยอดขยายความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานราชการต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ข้าราชการกลุ่มเปราะบางที่เข้าร่วมโครงการ จะสามารถรวมหนี้รายย่อยทุกประเภท ทั้งสินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ จากทั้งธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินอื่นๆ ได้