ราคาทองวันนี้ 18 เมษายน 2567 เปิดตลาดราคาลดลง 350 บาท

18 เม.ย. 2567 | 02:19 น.

ราคาทองวันนี้ 18 เมษายน 2567 ปรับราคาลง 350 บาท ส่งผลทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ราคา 41,300 บาท ราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 41,800 บาท อ่านรายละเอียดที่นี่

ราคาทองวันนี้ 18 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับลง 350 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,200.00 บาท
 • ขายออก 41,300.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,462.04 บาท
 • ขายออก 41,800.00 บาท

ราคาทองวันที่ 17 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับขึ้น 200 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,300.00 บาท
 • ขายออก 41,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,553.00 บาท
 • ขายออก 41,900.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 16 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.02 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับขึ้น 600 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,450.00 บาท
 • ขายออก 41,550.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,704.60 บาท
 • ขายออก 42,050.00 บาท

ราคาทองวันที่ 15 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.07 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับขึ้น 250 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,900.00 บาท
 • ขายออก 41,000.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 40,158.84 บาท
 • ขายออก 41,500.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 13 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับลดลง 600 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,650 บาท
 • ขายออก 40,750.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,916.28 บาท
 • ขายออก 41,250 บาท

 

ราคาทองวันที่ 12 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.09 น. (ครั้งที่ 2) ราคาทองปรับขึ้น 750 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 41,100 บาท
 • ขายออก 41,200.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 41,050 บาท
 • ขายออก 41,700 บาท

 

ราคาทองวันที่ 11 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับขึ้น 150 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,500.00 บาท
 • ขายออก 40,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,764.68 บาท
 • ขายออก 41,100.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 10 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.03 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับลดลง 200 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,300.00 บาท
 • ขายออก 40,400.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,567.60 บาท
 • ขายออก 40,900.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 9 เม.ย.2567 ณ เวลา 10.58 น. (ครั้งที่ 4) ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,500.00 บาท
 • ขายออก 40,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,764.68 บาท
 • ขายออก 41,100.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 8 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.49 น. (ครั้งที่ 10) ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นอีก 50 บาท รวม 10 ครั้ง เพิ่มขึ้น 400 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,550.00 บาท
 • ขายออก 40,650.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,825.32 บาท
 • ขายออก 41,150.00 บาท

 

ราคาทองวันที่ 6 เม.ย.2567 ณ เวลา 09.21 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 450 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ มีราคาดังนี้

ราคาทองคำแท่ง

 • รับซื้อ 40,150.00 บาท
 • ขายออก 40,250.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ

 • รับซื้อ 39,431.16 บาท
 • ขายออก 40,750.00 บาท


ที่มา : สมาคมค้าทองคำ