สงกรานต์ 2567 เมืองไทยประกันชีวิต แจกฟรีประกันอุบัติเหตุ 5 หมื่นสิทธิ์

13 เม.ย. 2567 | 01:30 น.

สงกรานต์ 2567 เมืองไทยประกันชีวิต แจกฟรีประกันภัยอุบัติเหตุ คุ้มครองเสียชีวิตสูงสุด 100,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียนรับสิทธิ์

วันนี้ 13 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันเทศกาลสงกรานต์ 2567 ซึ่งประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าวมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุ ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ได้จัดโปรโมชั่น แจกประกันอุบัติเหตุฟรีสงกรานต์ 2567 รายละเอียดดังนี้

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์คลายร้อน (ไมโครอินชัวรันส์)

  • คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตสูงสุด 5,000 บาท

 

เงื่อนไขแจกประกันอุบัติเหตุฟรีสงกรานต์ 2567

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

2. เริ่มตันคุ้มครองในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ เวลา 00.0 1 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วันเวลา 24.00 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

3. เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น

5. สามารถลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 เมษายน 256 7 หรือ มีจำนวนผู้รับสิทธิ์ครบ 50,000 สิทธ์

6. รับกรมธรรม์ประกันภัย 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

แจกประกันอุบัติเหตุฟรีสงกรานต์ 2567

 

 

ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์แจกประกันอุบัติเหตุฟรีสงกรานต์ 2567

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย.

ที่มา: เมืองไทยประกันชีวติ