รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้าคลัง ไตรมาส 2 พุ่ง 8.1 หมื่นล้านบาท

05 เม.ย. 2567 | 08:48 น.

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ไตรมาส 2 ของปีงบ 67 จำนวน 8.1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของเป้าหมายทั้งปี พร้อมกำกับติดตามรัฐวิสาหกิจใกล้ชิด

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2567 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 175,000 ล้านบาท

โดยไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ จากผลประกอบการในปี 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 81,859 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47% ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ สูงกว่าประมาณการสะสมจำนวน 6,331 ล้านบาท

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทั้งนี้ เงินนำส่งรายได้แผ่นดินส่วนใหญ่มาจาก

  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2567 สคร.จะกำกับติดตามการนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ จากผลประกอบอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ที่ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ และเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกในการช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลัง