สอบ ก.พ. 67 สำนักงาน ก.พ. อัพเดทจำนวนผู้สมัครทั่วประเทศล่าสุด

21 มี.ค. 2567 | 07:56 น.

สอบ ก.พ. 67 สำนักงาน ก.พ. อัพเดทสถานะสอบภาค ก. (Paper & Pencil) จำนวนผู้สมัครทั่วประเทศล่าสุด กรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวนผู้สมัครสอบที่นั่งเต็มแล้ว

สอบ ก.พ. 67 วันนี้ 21 มีนาคม 2567 สำนักงาน ก.พ. ได้อัพเดทสถานะที่นั่งสอบภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567 วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ เวลา 09.15 น.  รวม 380,000 ที่นั่ง รายละเอียดดังนี้

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

จำนวนที่นั่งสอบ 78,000  ที่นั่ง (เต็มแล้ว)

พระนครศรีอยุธยา

จำนวนที่นั่งสอบ 25,000  ที่นั่ง เปิดรับสมัคร

ราชบุรี

จำนวนที่นั่งสอบ  24,000 ที่นั่ง

ชลบุรี

จำนวนที่นั่งสอบ   28,000 ที่นั่ง

 

เชียงใหม่

จำนวนที่นั่งสอบ    32,000 ที่นั่ง

พิษณุโลก

จำนวนที่นั่งสอบ    31,000 ที่นั่ง

นครราชสีมา

จำนวนที่นั่งสอบ    26,000 ที่นั่ง

อุดรธานี

จำนวนที่นั่งสอบ    20, 000 ที่นั่ง

อุบลราชธานี

จำนวนที่นั่งสอบ    27,000 ที่นั่ง

ขอนแก่น

จำนวนที่นั่งสอบ    30,000 ที่นั่ง

สุราษฎร์ธานี

จำนวนที่นั่งสอบ    26,000 ที่นั่ง

สงขลา

จำนวนที่นั่งสอบ    33,000 ที่นั่ง

สมัครสอบ ก.พ. อัพเดทสถานะที่นั่งสอบภาค ก. (Paper & Pencil) ประจำปี 2567

 

 

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่า เนื่องจากการปิดระบบรับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 16.15 น.ทำให้ผู้ที่สมัครสอบในวันที่ 19 มี.ค. 67 บางส่วนไม่สามารถชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดได้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอขยายเวลาชำระเงิน (เฉพาะผู้ที่สมัครสอบวันที่ 19 มี.ค. 67 ที่ได้รับผลกระทบ)โดยขอให้ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินใหม่ และชำระเงินภายในวันที่ 21 มี.ค. 67 เวลา 22.00 น.

สอบ ก.พ. 67

ที่มา: สำนักงาน ก.พ.