บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อสินค้าต้องสแกนใบหน้า ใส่รหัสคู่บัตร 6 หลัก

11 มี.ค. 2567 | 04:04 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ซื้อสินค้าบนแอปฯถุงเงินต้องสแกนใบหน้า ใส่รหัสคู่บัตร 6 หลัก ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม เป็นต้นไป ถึงจะซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า หลัง คลังฯ เติมเงิน 300 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องสแกนใบหน้า พร้อใส่รหัสคู่บัตรจำนวน 6 หลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน วันนี้ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนต้องสแกนใบหน้า พร้อมใส่รหัสคู่บัตรจำนวน 6 หลักก่อน ถึงจะสามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า หลัง กรมบัญชีกลาง โอนเงินค่าสินค้าจำนวน 300 บาททุกวันที่ 1 ของเดือน

ทั้งนี้นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  เพื่อให้การรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจากแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังกำหนดวิธีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการสแกนใบหน้าควบคู่กับการใส่รหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ไปใช้สิทธิที่ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่รับชำระค่าสินค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกดรหัสคู่บัตร PIN 6 หลัก และให้ร้านค้าหรือผู้ประกอบ การสแกนใบหน้าทุกครั้ง ยกเว้นกลุ่มผู้มอบอำนาจให้ดำเนินการแทน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เดินทางไปยืนยันตัวตนเองไม่ได้ เป็นต้น และกลุ่มผู้ที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (e-KYC)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องสแกนใบหน้า

สำหรับกรณีที่รหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก ถูกล็อก ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. หากผู้ใช้สิทธิยังจำรหัสเดิมได้ สามารถติดต่อขอปลดล็อกได้ด้วยตนเองผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่ Welfare Call Center 0 2109 2345 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

2. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก สามารถดำเนินการด้วยตนเองผ่านตู้ ATM บมจ. ธนาคารกรุงไทย (เครื่อง ATM สีเทาที่มีปุ่ม “ทำรายการด้วยบัตรประจำตัวประชาชน”)

3. กรณีจำรหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก ไม่ได้ ให้ติดต่อที่สาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่ พร้อมกำหนดรหัสคู่บัตร (PIN Code) 6 หลัก

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือ Call Center 0-2270-6400 และหมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000