เปิดสัญญา กรมทางหลวง-การทางพิเศษฯ ก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า

01 มี.ค. 2567 | 12:45 น.

เปิดสัญญา "เจ็ดชั่วโคตร" กรมทางหลวง-การทางพิเศษฯ ก่อสร้างถนนพระราม 2 ล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน-ติดปัญหากรรมสิทธิที่ดิน-สาธารณูปโภค

เปิดสาเหตุโครงการก่อสร้างบนถนนพระรามสองล่าช้า จนได้รับฉายาว่า "ถนนเจ็ดชั่วโคตร" นอกจากเหตุผลที่ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" เจ้ากระทรวงราชรถให้สัมภาษณ์ ว่า เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และบริษัทรับเหมาขาดสภาพคล่อง ตลอดจนการเปลี่ยนเวลาการก่อสร้างจากช่วงกลางวันเป็นช่วงดึกเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน

เมื่อเจาะเข้าไปในรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ของกรมทางหลวง สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าจนทำให้ต้องขยายระยะเวลาเนื่องจาก ขาดแคลนแรงงาน ติดปัญหากรรมสิทธิที่ดิน-สาธารณูปโภค โดยรายงานความก้าวหน้า เดือนมกราคม 2567 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) จำนวน 3 โครงการ   

1.หมายเลขทางหลวง 35 ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 (ปี 2562) ระยะทาง 4.250 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 3,994.400 ล้านบาท ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้าเอ็นทีเอ วันเริ่มสัญญา 28 สิงหาคม 2562 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลาทำงาน 1,080 วัน 

 • ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลาทำงาน 1,122 วัน 
 • ขยายเวลาครั้งที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลาทำงาน 1,496 วัน 

สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค 

 • ติดสายไฟฟ้า ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตำแหน่งตอม่อติดแนวท่อประปา  
 • ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วน อยู่ระหว่างออก พ.ร.ฎ. (ปรับแผน) 

หมายเหตุ/แนวทางแก้ไข

 • ปรับปรุงแบบตอม่อได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ (2 ต.ค.66-15 พ.ย.67)
 • เร่งรัดงานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ปรับแนวก่อสร้าง ปรับปรุงแบบตอม่อ 

2.หมายเลขทางหลวง 35 ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 (ปี 2562) ระยะทาง 4.141 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 3,991.986 ล้านบาท ก่อสร้างโดย บจก.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา 28 สิงหาคม 2562 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลาทำงาน 1,080 วัน

 • ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลาทำงาน 1,122 วัน 
 • ขยายเวลาครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลาทำงาน 1,496 วัน  
 • ขยายเวลาครั้งที่ 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลาทำงาน 1,525 วัน 
 • ขยายเวลาครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน 2567 เวลาทำงาน 1,865 วัน 

สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค 

 • ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 
 • พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการฯ ปรับปรุงทางหมายเลข 35 ของ สำนักงานก่อสร้างทางที่ 1  

หมายเหตุ/แนวทางแก้ไข 

 • อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (2 ต.ค.66-23 พ.ย.67) 
 • รับมอบพื้นที่จากแขวงสมุทรสาคร ได้รับอนุมัติงดลดค่าปรับ 2 ต.ค.66 – 23 พ.ย.67 

3.หมายเลขทางหลวง 35 ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 3 (ปี 2562) ระยะทาง 2.378 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 2,491 ล้านบาท ก่อสร้างโดย บจก.อิตาเลี่ยนไทยฯ วันเริ่มสัญญา 28 สิงหาคม 2562 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลาทำงาน 1,080 วัน 

 • ขยายเวลาครั้งที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลาทำงาน 1,124 วัน 
 • ขยายเวลาครั้งที่ 2 วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลาทำงาน 1,498 วัน 
 • ขยายเวลาครั้งที่ 3 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลาทำงาน 1,520 วัน

สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค 

 • ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน/ติดสาธารณูปโภค  

หมายเหตุ/แนวทางแก้ไข

 • งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค อนุมัติคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 (26 ต.ค.66-15 พ.ย.67) 
 • ประชุมเร่งรัดการรื้อย้าย
 • แจ้งดำเนินการประชุมหน่วยงานสาธารณูปโภค  

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 โครงการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑลและเมืองหลัก รายงานความก้าวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ 2565 รายงานความก้าวหน้าเดือนสิงหาคม 2565  

1.หมายเลขทางหลวง 3902 ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง – บางขุนเทียน (ปี 2563) ระยะทาง 13.600 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 582.703 ล้านบาท ก่อสร้างโดย บจก.ช.ทวีก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา 11 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาทำงาน 900 วัน ผลการดำเนินการ สะสมแผน 81.65 % สะสมผล 73.47 % ช้า ติดลบ -10.22 % 

2.หมายเลขทางหลวง 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง – บางแค (ปี 2563) ระยะทาง 6.586 กิโลเมตร ค่างานตามสัญญา 513.980 ล้านบาท ก่อสร้างโดย บจก.สหการวิศวกร วันเริ่มสัญญา 1 ตุลาคม 2563 วันสิ้นสุดสัญญา 20 ตุลาคม 2565 เวลาทำงาน 750 วัน สะสมแผน 96.31 % สะสมผล 23.30 % ช้า ติดลบ -73.01 % 

สถานะโครงการ/ปัญหาอุปสรรค 

 • ติดสาธารณูปโภค 

หมายเหตุ/แนวทางแก้ไข 

 • อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย

ขณะนี้โครงการของการทางพิเศษแห่งประเทศอยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ ทางพิเศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M82) บางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. และ ทางหลวงพิเศษ (M82) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กม. คาดว่าแล้วเสร็จในปี 68