กทพ.ปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วน 2 เส้นทาง เริ่ม 1 มีนาคม 2567

28 ก.พ. 2567 | 04:32 น.

กทพ.ปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วน 2 เส้นทาง เริ่ม 1 มีนาคม 2567 เผยรถ 4 ล้อปรับเพิ่มขึ้นอีก 5 บาท อ้างเหตุผลไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปี

นับถอยหลังจ่ายค่าผ่านทางด่วนของ กทพ. หรือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนในวันที่ 1 มีนาคม 2567

กทพ.ปรับค่าผ่านทาง 2 เส้นทาง ดังนี้

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

 • รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท
 • รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท

 

ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2

 • รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น
 • รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี
รถ 4 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

กทพ. ปรับขึ้นค่าผ่านทางวันที่ 1 มีนาคม 2567

 

รถมากกว่า 10 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง.

การปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนครั้งนี้ กทพ. แจ้งว่า กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม โดย กทพ.ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด.