วันหยุดธนาคาร 2567 ธปท.เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ 12 วัน รวมทิ้งสิ้น 5 วัน

21 ก.พ. 2567 | 17:10 น.

วันหยุดธนาคาร 2567 ธปท.เพิ่มวันหยุดสงกรานต์ในวันที่ 12 เมษายนรวม 5 วัน เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดธนาคาร 2567 ธปท.หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มวันหยุดธนาคารเทศกาลสงกรานต์ 2567 ในวันที่ 12 เมษายน ทำให้วันหยุดธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 5 วัน

วันหยุดธนาคาร 2567 รวม 5 วันมีดังนี้

“ประกาศ ธปท. เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

 

การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

วันหยุดธนาคารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

  • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 วันหยุดพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันอังคารที่ 16 ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

วันหยุดธนาคารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

 

 

รายละเอียดวันหยุด ธปท. (คลิก)

ก่อนหน้านี้ ครม.อนุมัติวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 12 เมษายน 2567 (วันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ) ส่งผลให้วันหยุดราชการสงกรานต์ มีดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
  • วันอังคารที่ 16 ชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดสงกรานต์ 2567