ออมสินเดินหน้าปล่อยสินเชื่อธนาคารประชาชนแก้หนี้นอกระบบกู้สูงสุด 5 หมื่น

17 ม.ค. 2567 | 07:34 น.

ออมสินเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ล่าสุดปล่อยสินเชื่อธนาคารประชาชน ด้วยวงเงินกู้ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดด่วน

ออมสิน เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามมาตรการภาครัฐที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บดอกเบี้ยที่มีอัตราสูง

ล่าสุด ออมสิน ยังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง ได้ออกแคมเปญ “สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ  สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

 เป็นผู้ที่มีอาชีพ มีรายได้

 •  สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 •  มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 •  มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 •  มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 •  ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1)

 

ธนาคารออมสิน

 

 

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve-debt/