45 กลุ่มอุตสาหกรรมจ่อทรุดหนักพิษรัฐขึ้นค่าไฟ 4.68 บาท

05 ธันวาคม 2566

45 กลุ่มอุตสาหกรรมจ่อทรุดหนักพิษรัฐขึ้นค่าไฟ 4.68 บาท ส.อ.ท.เผยอาจนำไปสู่การขึ้นราคาสินค้า และบั่นทอนขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ชี้ควรจะตรึงที่ 3.99 บาทต่อหน่วยไปก่อน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.มี 45 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ยังเปราะบางสูง 

ทั้งนี้ การขึ้นค่าไฟฟ้าจะยิ่งซ้ำเติม และอาจนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้า นอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติต่างสอบถามเข้ามาว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีค่าไฟที่สูงอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนซึ่งจะบั่นทอนต่อขีดความสามารถของประเทศ

อย่างไรก็ดี วันพรุ่งนี้ (6 ธ.ค.66) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย ส.อ.ท. ,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับผลกระทบจากกรณีที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดม.ค.-เม.ย.67 

45 กลุ่มอุตสาหกรรมจ่อทรุดหนักพิษรัฐขึ้นค่าไฟ 4.68 บาท

ซึ่งส่งผลทำให้ค่าไฟเฉลี่ยเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟทุกประภทอยู่ที่เฉลี่ย 4.68 บาทต่อหน่วย หรือเพิ่มขึ้นถึง 17% นับเป็นเรื่องที่จะกระทบต่อทุกภาคในปี 67

“ต้องยอมรับว่าการขึ้นค่าไฟดังกล่าวเป็นเรื่องที่ช็อคความรู้สึกของเอกชนรับปีใหม่ สร้างความวิตกกังวล สวนทางกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดค่าครองชีพประชาชน โดยที่ผ่านมา กกร.ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขอให้เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครับและเอกชน หรือกรอ.ด้านพลังงาน มาดูแลทั้งโครงสร้าง"

นายเกรียงไกร กล่าวอีกว่า ค่าไฟฟ้างวดใหม่ควรพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง ควรจะตรึงที่ 3.99 บาทต่อหน่วยไปก่อน เพื่อรอการปรับโครงสร้างที่หากเร่งดำเนินการก็จะได้ข้อสรุปในไม่ช้า