ราชกิจจาฯ ประกาศขึ้นทางด่วนฟรี 2 สายปีใหม่ เริ่ม 28 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67

04 ธันวาคม 2566

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยกเว้นค่าทางด่วน 2 สาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 นาฬิกา รวม 7 วัน เช็ครายละเอียดที่นี่

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ เป็นการยกเว้นค่าทางด่วน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 หรือ ฟรีค่าทางด่วน รวม  2 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางแรก คือ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)

เส้นทางที่ 2 คือ ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี

ทั้งนี้กำหนดยกเว้นการเก็บค่าผ่านทาง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 นาฬิกา รวม 7 วัน

สำหรับประกาศทั้ง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 

  1. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่าง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2566
  2. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

สำหรับประกาศการยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง 2 ฉบับ ได้ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ลงนามโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม