"สนุกดอทคอม" เลย์ออฟพนักงาน นโยบายใหม่ลดไซส์องค์กร

01 ธันวาคม 2566

เว็บไซต์ สนุกดอทคอม แจ้งเลย์ออฟพนักงาน หลังมีผู้บริหารชุดใหม่จากจีนเข้ามาบริหารงาน พบข้อมูลปี 65 ขาดทุนกว่า 116 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "เว็บไซต์ sanook.com (สนุกดอทคอม)"  ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แจ้งเลย์ออฟพนักงาน หลังมีผู้บริหารชุดใหม่จากจีนเข้ามาบริหารงาน

โดยรายงานข่าวจากสุนกดอทคอมระบุกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า หลังจากมีผู้บริหารชุดใหม่มาจากจีน ได้มีนโยบายในการลดต้นทุนและลดจำนวนพนักงานลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

"พนักงานที่โดนเลย์ออฟมีมากกว่า 10 คน จากมี 30 กว่าคน ทำให้เหลือพนักงานประมาณ 20 คน เพราะผู้บริหารชุดใหม่จากจีนมีนโยบายลดไซส์องค์กร" รายงานข่าวระบุกับฐานเศรษฐกิจ

จากการตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัดจำกัด เจ้าของเว็บฯสนุกดอทคอม จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ datawarehous พบว่า 

งบกำไรขาดทุน 


เมื่อปี 2565 บริษัท เทนเซ็นต์ฯ รายได้รวม 1,257,991,448บาท รายจ่ายรวม 1,340,630,505 ขาดทุนสุทธิ 116,677,314 บาท 

โดยในปี 2564 มีรายได้รวม 1,301,383,008 บาท รายจ่ายรวม 1,451,829,705 ขาดทุนสุทธิ 184,510,151 บาท

ปี 2563 รายได้รวม 1,002,804,754 บาท รายจ่ายรวม 1,082,302,680 บาท ขาดทุนสุทธิ 113,680,219 บาท

ปี 2562 รายได้รวม 1,263,378,425 บาท รายจ่ายรวม 1,296,410,150 บาท ขาดทุนสุทธิ 66,120,831 บาท

ปี 2561 รายได้รวม 1,076,739,850 บาท รายจ่ายรวม 1,113,651,046 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 22,558,214 บาท ขาดทุนสุทธิ 58,545,071 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน

2565

  • สินทรัพย์รวม 1,499,771,077 บาท
  • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,499,771,077 บาท

2564

  • สินทรัพย์รวม 1,228,362,339 บาท
  • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,228,362,339 บาท

2563

  • สินทรัพย์หมุนเวียน 847,304,079 บาท
  • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 847,304,079 บาท

2562

  • สินทรัพย์รวม 939,205,054 บาท
  • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 939,205,054 บาท

2561 

  • สินทรัพย์รวม  943,340,594 บาท
  • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 943,340,594 บาท


ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุด้วยว่า รายชื่อของกรรมการบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ประเภทธุรกิจ เวบท่า ที่มีวัตถุประสงค์ ธุรกิจอินเตอร์เน็ต โดยสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 10, 11 และ 12 (ยูนิต 3-5) ซอยสุขุมวิท 40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร