5 แนวทาง “แก้หนี้ข้าราชการ” ลดดอกเบี้ย ผ่อนจ่ายได้ถึงอายุ 75 ปี

30 พฤศจิกายน 2566

เปิด 5 แนวทาง “แก้หนี้ข้าราชการ” ลดดอกเบี้ย ขยายงวดชำระต้นเงินกู้ ขยายงวดชำระต้นเงินผ่อนชำระได้จนถึงอายุ 75 ปี หลังตัดยอดหนี้ต้องมีเงินเดือนในบัญชีไม่ต่ำกว่า 30%

การแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน นับเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังผลักดันทั้งการแก้หนี้นอกระบบ การแก้หนี้ข้าราชการ โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นี้ นายกรัฐมนตรีจะประกาศแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนทั้งหมด

สำหรับการ “แก้หนี้ข้าราชการ” ล่าสุดคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มข้าราชการทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  

โดยพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เปิดเผยว่าแนวทางการช่วยเหลือแก้หนี้ข้าราชการจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

5 แนวทางแก้หนี้ข้าราชการ

  1. ข้าราชการที่มีหนี้ต้องมีเงินเดือนในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 30% หลังถูกตัดยอดหนี้
  2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับข้าราชการที่มีภาระหนี้ เพื่อให้แต่ละเดือนข้าราชการจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นเมื่อถูกหักหนี้
  3. ขยายงวดชำระต้นเงินกู้ของข้าราชการให้มากขึ้น โดยให้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ 75 ปี
  4. หากข้าราชการรายใดที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว ยังประสบปัญหามีเงินในบัญชีเหลือไม่ถึง 30% ของเงินเดือน รัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือผ่านการหาแหล่งเงินกู้พิเศษกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้
  5. หากข้าราชการรายใดมีผลกระทบหนัก รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเป็นการเฉพาะเป็นราย ๆ