ไทยเตรียมส่งออกสินค้าเกษตรผ่านระบบรางไปจีนเดือน ธ.ค.

26 พ.ย. 2566 | 04:56 น.

ไทยเตรียมส่งออกสินค้าเกษตรผ่านระบบรางไปจีนเดือน ธ.ค. หลังทำงานเชิงบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนการค้าไทยรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อ.ต.ก. ปตท.

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจากการทำงานเชิงบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนการค้าไทย 

รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่กำลังดำเนินการเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรทางรางจากไทยไปลาว เข้าจีน 
 

และต่อไปยังยุโรป มุ่งสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ

ไทยเตรียมส่งออกสินค้าเกษตรผ่านระบบรางไปจีนเดือน ธ.ค.

"ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ศักยภาพของทั้ง 2 องค์กรอย่าง อ.ต.ก.และ ปตท. ได้เข้ามาสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยผ่านระบบขนส่งทางรางไปยังประเทศเป้าหมายในครั้งนี้ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน กล้วยไข่ มังคุด และส้มโอ ซึ่งมีปริมาณการนำเข้าไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน/ปี"
 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาจีนมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าเกษตรของไทยมากกว่านี้แต่ไทยมีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะทำให้อำนวยความสะดวกต่อการส่งออกให้ง่ายขึ้น โดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรจะไปถึงที่นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือน ธ.ค.นี้

“เป้าหมายของรัฐบาลคือการขยายตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ”