เปิดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 กลุ่มสาขาอาชีพ อัปเดตล่าสุด

21 พ.ย. 2566 | 20:00 น.

อัปเดตอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 กลุ่มสาขาอาชีพล่าสุด ทั้งระดับที่ 1, 2 และ 3 หลังรัฐบาลเห็นชอบประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานใหม่ สรุปรวมไว้ให้ทั้งหมดครบที่นี่  

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป โดยผลการประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22* ที่มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขาใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์

1.ช่างเย็บ 

 • ระดับ 1 วันละ 370 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 460 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 575 บาท

2.ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 645 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 825 บาท

3.ช่างเครื่องเรือนไม้ 

 • ระดับ 1 วันละ 395 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 745 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 560 บาท

4.ช่างบุครุภัณฑ์ 

 • ระดับ 1 วันละ 380 บาท
 • ระดับ 2 วันละ 460 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 560 บาท

5.ช่างสีเครื่องเรือน 

 • ระดับ 1 วันละ 415 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 510 บาท

6.ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 

 • ระดับ 1 วันละ 485 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 575 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 665 บาท

7.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 

 • ระดับ 1 วันละ 460 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 570 บาท

8.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 

 • ระดับ 1 วันละ 565 บาท

9.ช่างเครื่องถม 

 • ระดับ 1 วันละ 670 บาท

10.พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 

 • ระดับ 1 วันละ 375 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 430 บาท

11.พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 

 • ระดับ 1 วันละ 425 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 505 บาท

12.พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 

 • ระดับ 1 วันละ 390 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 460 บาท

13.ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 

 • ระดับ 1 วันละ 400 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 455 บาท

14.พนักงานตัดวาดรองเท้า 

 • ระดับ 1 วันละ 425 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 470 บาท

15.พนักงานอัดพื้นรองเท้า 

 • ระดับ 1 วันละ 435 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ  475 บาท

16.ช่างเย็บรองเท้า 

 • ระดับ 1 วันละ 435 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 480 บาท

17.พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) 

 • ระดับ 1 วันละ 415 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 460 บาท

2.สาขาอาชีพช่างเครื่องกล

18.ช่างสีรถยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 545 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 630 บาท

19.ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 585 บาท
 • ระดับ 3 วันละ 680 บาท

20.ช่างซ่อมรถยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ  430 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 545 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 640 บาท

21.ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 400 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 480 บาท

22.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล 

 • ระดับ 1 วันละ 430 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 535 บาท
 • ระดับ 3 วันละ 625 บาท

23.ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก 

 • ระดับ 1 วันละ 430 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 530 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 625 บาท

24.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 

 • ระดับ 1 วันละ 460 บาท

25.พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 460 บาท

26.ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 445 บาท

27.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 445 บาท

3.สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

28.ช่างไม้ก่อสร้าง 

 • ระดับ 1 วันละ 445 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 595 บาท
 • ระดับ 3 วันละ 685 บาท

29.ช่างก่ออิฐ 

 • ระดับ 1 วันละ 410 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 530 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 645 บาท

30.ช่างฉาบปูน 

 • ระดับ 1 วันละ 455 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 565 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 675 บาท

31.ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง 

 • ระดับ 1 วันละ 435 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 545 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 650 บาท

32.ช่างหินขัด 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท

33.ช่างฉาบยิปซัม 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท

34.ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 590 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 685 บาท

35.ช่างติดตั้งยิปซัม 

 • ระดับ 1 วันละ 485 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 595 บาท

36.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 

 • ระดับ 1 วันละ 690 บาท

37.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 

 • ระดับ 1 วันละ 485 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 580 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 685 บาท

38.ช่างสีอาคาร 

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 640 บาท

39.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 

 • ระดับ 1 วันละ 510 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 625 บาท

4.สาขาอาชีพภาคบริการ

40.นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 

 • ระดับ 1 วันละ 495 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 620 บาท

41.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 

 • ระดับ 1 วันละ 430 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 540 บาท

42.ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 

 • ระดับ 1 วันละ 415 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 535 บาท

43.ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 

 • ระดับ 1 วันละ 400 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 505 บาท

44.ผู้ประกอบอาหารไทย 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 605 บาท

45.การดูแลผู้สูงอายุ 

 • ระดับ 1 วันละ 535 บาท

5.สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

46.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 595 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 695 บาท

47.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 570 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 675 บาท

48.ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ 

 • ระดับ 1 วันละ 485 บาท

6.สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

49.ช่างเชื่อมแม็ก 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 575 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 675 บาท

50.ช่างเชื่อมทิก 

 • ระดับ 1 วันละ 540 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 685 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 855 บาท

51.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 

 • ระดับ 1 วันละ 500 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 610 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 685 บาท

52.ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 560 บาท

53.ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

 • ระดับ 1 วันละ 585 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 660 บาท 
 • ระดับ 3 วันละ 755 บาท

54.ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

 • ระดับ 1 วันละ 470 บาท 
 • ระดับ 2 วันละ 565 บาท